3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E

atletika_jihlava_logo4 znak čas

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

22.6.2019

Místo

Jihlava (Na Stoupách)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Švec
Hlavní rozhodčí Marie Pytlíková
Řídící soutěže družstev Aleš Prudký - ženy, Petr Šíma - muži
Hlasatel David Kristinus
Lékař Poulová Marie
Časomíru zajišťuje David Kristinus
Výsledky zpracoval Jana Nováková, Hotařová

Startují

ročníky 1959 - 2005
ročníky 1959 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 10000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Přihlášky:

Přihláška k disciplínám se podává přes web ČAS. Podepsaný a vytištěný přehled startujících odevzdá vedoucí nejpozději 10 minut před zahájením (cca 10,00)
technické porady v kanceláři závodu. 

Štafety se přihlašují na kartičkách před zahájením porady řídícímu pracovníkovi. Nahlášení jmenného seznamu štafet do 15:00 v kanceláři závodu.

Prezentace:

Nejpozději 10 min před zahájením disciplíny u vrchníka disciplíny

Různé:

Soutěží se podle pravidel atletiky, brožury soutěží 2019 a pokynů řídících soutěží vydaných ve zpravodaji. Všechny závody s vyjímkou běhu na 100m jsou finalové.

Porada proběhne v 10:15 v budově na stadionu - 2. poschodí vedle kanceláře závodu.

 

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 9,00 ve 2. poschodí hlavní budovy.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.6. do 20.6.2019 20:00

Výdej startovních čísel

Dle přidělení řídícím pracovníkem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu na fotbalovém stadionu s umělou trávou - zde nelze používat atletická náčiní (disky, koule, oštěp, kladivo). Zde budou k dispozici překážky.  K rozcvičování lze použít i přilehlý lesopark a travnatou plochu vedle vrhačské louky. Rozcvičování na závodních sektorech je možné pouze za přítomnosti rozhodčího. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní. Vážení náčiní bude probíhat od 9:30 do 12:30. Nejpozději však 60 minut před zahájením disciplíny. Vážení bude probíhat u hlavní budovy vedle tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově tribuny - ženy, muži . Vždy po 2 šatnách. Šatny slouží k převlékání, nikoliv k uschovávání věcí. Budou po celou dobu závodů otevřené. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně pod kanceláří závodu. 

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící pracovníci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně pod atletickou kanceláří. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně pod atletickou kanceláří, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v hlavní budově vedle kanceláře závodu.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu v prostoru tribuny. Zdravotní záchranná služba v dojezdu max 5 minut.

Časový pořad

sobota, 22.6.2019

Čas Disciplíny
11:00 5000 m M tyč Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
11:45 100 m Ž Rozběh
12:00 100 m M Rozběh výška M
12:15 800 m Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
12:30 800 m M dálka Ž
12:45 100 m př. Ž
13:00 110 m př. M
13:15 100 m Ž Finále
13:30 100 m M Finále kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
13:45 400 m Ž výška Ž tyč M
14:00 400 m M trojskok M
14:15 5000 m Ž
14:45 400 m př. Ž koule 7,26kg M disk 1kg Ž
15:00 400 m př. M
15:15 200 m Ž
15:30 200 m M trojskok Ž
15:45 1500 m Ž
16:00 1500 m M
16:15 4x100 m Ž
16:30 4x100 m M
21:00 chůze 10000m M chůze 10000m Ž

Stravování

V bufetu na stadionu. 

Parkování

Parkování ve velmi omezené míře přímo v areálu stadionu na parkovišti. Lze parkovat i na svahu mezi atletickou dráhou a umělou plochou (rozcvičovaní). Zde lze autobusy nacouvat a vejde se jich za sebe více. Další parkovací plochy jsou vedle vrhačského sektoru směrem k ZOO - cca 200 m od hlavní brány stadionu. Doporučuji závodníky vyložit u stadionu a auta a autobusy odstavit na vzdálenějším parkovišti. Neparkujte na příjezdové komunikaci z důvodu omezení průjeznosti např záchranných složek. Městská policie s oblibou kontroluje. 

plán stadionu parkování