KP přípravek ve čtyřboji a štafetách

atletika_jihlava_logo4 logo_kas_vysocina

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Jihlava z.s.

Datum

28.9.2019

Místo

Jihlava (Na Stoupách)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Vratislav Fišera
Technický delegát Ondřej Rosa
Ředitel závodu Buhumír Machovec
Hlavní rozhodčí Ivan Tůma
Lékař Poulová Marie
Výsledky zpracoval Ondřej Rosa

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

štafety - starší (2007 a 2008) - mladší (2009 a 2010)

Soutěže

Technická ustanovení

Závodní kancelář

Otevřena od 9.00 hod na stadionu.

Prezentace

Závodník se prezentuje nejpozději 10 minut před zahájením soutěže u startéra nebo vrchníka disciplíny.

Disciplíny

čtyřboj - 50 m př., míček, 50 m, dálka štafeta 4 x 60 m V technických disciplínách mají závodníci tři pokusy. Závodí se na dvou sektorech pro dálku a hod.

Omezení startů

Závody jsou pouze pro oddíly kraje Vysočina. Na závodech nesmí startovat ročník 2012 a mladší.

Přihlášky:

Závodníky oddíly přihlášují formulářem přihlášky na KP přípravek. Závodníci musí být evidováni v oddílech a nemusí být registrováni v ČAS. Štafety se přihlašují v závodní kanceláři do 9 hodin na kartičkách.

Kategorie:

chlapci ročník 2008, 2009, 2010 a 2011 dívky ročník 2008, 2009, 2010 a 2011

štafety - starší (2008 a 2009) - mladší (2008 a 2009)

Ceny

První tři závodníci ve čtyřboji v každém ročníku obdrží diplomy a medaile. První tři štafety v každé kategorii obdrží diplomy a medaile.

Časový pořad

10.00 50 m př. H (2007)                 dálka D (2009+2010)              míček H (2009+2010)

10.15 50 m př. H (2008)

10.30 50 m př. D (2007)

10.50 50 m př. D (2008)

11.10 50 m př. H (2009)                 dálka H (2007+2008)              míček D (2007+2008)

11.25 50 m př. H (2010)

11.40 50 m př. D (2009)

12.00 50 m př. D (2010)

12.20 50 m H (2007)                         dálka H (2009+2010)               míček D (2009+2010)

12.35 50 m H (2008)

12.50 50 m D (2007)

13.10 50 m D (2008)

13.30 50 m H (2009)                         dálka D (2007+2008)              míček H (2007+2008)

13.45 50 m H (2010)                       

14.00 50 m D (2009)

14.20 50 m D (2010)

14.40 4 x 60 m Hml

15.00 4 x 60 m Dml

15.20 4 x 60 m Hst

15.40 4 x 60 m Dst 

Časový rozpis může být v průběhu závodu upraven podle počtu závodníků


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Na závodech se nesmí používat tretry.

Přihlášky posílejte na e-mail : orosa@atletika.cz  a v kopii na svec-jiri@seznam.cz do pátku 28.9. 20:00.  

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 8,30 v hlavní budově stadionu

Přihlášky

Závodníky oddíly přihlášují formulářem přihlášky na KP přípravek do pátku 26.9. 18:00. Závodníci musí být evidováni v oddílech a nemusí být registrováni v ČAS. Štafety se přihlašují v závodní kanceláři do 9 hodin na kartičkách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli  na tribuně pod kanceláří závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Stravování

V bufetu na stadionu

Parkování

Vedle vrhačské louky směrem k ZOO

plán stadionu parkování