Štafetový pohár - okresní kolo Hradec Králové

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

25.4.2019

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Ettler Karel 724689651 k.ettler@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bc. Karel Ettler

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.). Závodníci mladší věkové kategorie mohou předávat „štafetové kroužky“. Ostatní štafety předávají štafetový kolík.

Čas štafet na okresním kole je měřen ručně a nebudou probíhat doplňkové disciplíny.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1.-3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4.–5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1.–3. třídy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají základní školy prostřednictvím webu http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska a to nejpozději tři dny před startem soutěže tj. 22. 4. do 24:00 hodin. Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel.

V písemné podobě je nutné přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci.

Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu.

Do krajského kola postupují první dvě školy z okresního kola + další školy podle nejrychlejších časů z okresních kol do konečného počtu 20 škol na krajském kole.

Zdravotní služba

Zajištěna vedle kanceláře na stadionu (na tribuně).

Časový pořad

čtvrtek, 25.4.2019

Čas Disciplíny
08:15 zahájení závodů
09:00 8 x 100 m 1-3 zci
09:15 8 x 100 m 1-3 zky
09:30 8 x 100 m 4-5 zci
09:45 8 x 100 m 4-5 zky
10:00 8x200m A (smíšená štafeta)
10:30 8x200m B (smíšená štafeta)
11:30 vyhlášení výsledků

Další informace

Za děti nese odpovědnost po celou dobu závodu doprovod (zaměstnanec) školy.

propozice_paticka_SP