Štafetový pohár - okresní kolo Benešov

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Vlašim

Datum

24.4.2019

Místo

Vlašim (Areál "Na Lukách")

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Martin Svoboda martin.segi.svoboda@seznam.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Do štafet jsou závodníci nominováni v přihlášce k závodu, v den konání lze provádět pouze nutné změny.

Do dálky z místa budou nominování vždy 2 dívky a 2 chlapci z 1-3 třídy a stejně tak i 2 dívky a 2 chlapci ze 4-5 třídy, ostatní půjdou na medicinbaly.

 

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Doporučuje se uspořádat běhy po čtyřech až pěti štafetách pro okresní kolo a běhy po pěti až šesti štafetách pro krajská finále. Závodníci se po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do 23.4.2019 18:00

Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:00 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránce www.stafetovypohar.cz Časy všech tří štafet se sčítají. 

Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U štafety 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.

Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Časový pořad

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
09:00 8x100 m 4-5 třída
09:15 8x100 m 1-3 třída
09:30 dálka 4-5 zky medicinbal 4-5 zci
09:45 dálka 1-3 zky medicinbal 1-3 zci
10:00 dálka 4-5 zci medicinbal 4-5 zky
10:15 dálka 1-3 zci medicinbal 1-3 zky
10:40 8x200 m B 1-5 třída
10:55 8x200 m A 1-5 třída
11:10 vyhlášení vítězů doplňkových disciplín
11:20 vyhlášení vítězných štafet
11:30 vyhlášení vítězných družstev
propozice_paticka_SP