Štafetový pohár - okresní kolo Praha-západ

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Základní škola Rudná, okres Praha-západ

Datum

30.4.2019

Místo

Rudná (Sportovní areál ZŠ Rudná, Masarykova 878, Rudná )

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Pavel Kasal 602885790 reditel@zsrudna.cz
Výsledky zpracoval Mgr. Pavel Kasal 6028885790 reditel@zsrudna.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Systém soutěže

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U štafety 8x200 m A, 8x200 m

se započítává čas rychlejší štafety. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m. Při nenastoupení

štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Ve skoku a hodu se vyhlašují soutěžící umístěni na

1. - 3. místě. Do celkového hodnocení se tyto disciplíny nezapočítávají.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově ZŠ od 8:45 hodin.

Přihlášky

Podávají základní školy elektronicky prostřednictvím webu www.stafetovypohar.cz/prihlaska.  Zde škola v přihlašovacím formuláři přihlásí štafetu do okresního kola. Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu. Uzavírka přihlášek je: 29. 4. 2019. Sekce přihlášek STŘEDOČESKÝ – ZÁPADNÍ ČÁST, okres Praha - západ

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:45 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je ve sportovním areálu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově školy, šatny jsou průchozí, v případě nepříznivého počasí bude umožněno uložit věci ve školní tělocvičně. Pokud bude počasí přát bude jedno z oplocených hřišť sloužit jako místo pro převlékání a uložení věcí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli a předány vedoucím družstev při prezentaci.
 

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. a na webu Štafetového poháru.

Zdravotní služba

Je zajištěna v areálu školy.

Časový pořad

úterý, 30.4.2019

Čas Disciplíny
08:45 Prezentace štafet
09:30 Ukončení prezentace štafet Porada vedoucích
09:45 Slavnostní zahájení
10:00 8 x 100 m 1-3 zci
10:30 8 x 100 m 4-5 zci
11:00 Doplňkové soutěže
11:30 8x200 mA 4-5 zci
12:00 8x200 mB 4-5 zci
12:30 Vyhlášení výsledků

Další informace

Přístup do sportovního areálu je možný pouze z ulice V Aleji.


PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁŠENÁ DRUŽSTVA

1. Černošice                      6. Mníšek p. Brdy               11. Štěchovice
2. Davle                             7. Nučice                            12. Úhonice
3. Dolní Břežany               8. Průhonice                       13. Všenory                                                                                                                                             
4. Hradištko                       9. Rudná                            14. Zlatníky - Hodkovice
5. Chýně                         10. Řevnice           

K 9. 4. 2019 jsou elektronicky přihlášena družstva: Mníšek, Rudná

Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz

Doplňkové disciplíny v okresních kolech zařadíme dle konečného počtu přihlášených družstev a konečné organizace závodů.

Kontaktní informace:
Ředitel závodu – Pavel Kasal, MOB 602 885 790, e-mail: reditel@zsrudna.cz

 

POZNÁMKA                Soutěž je součástí Školní sportovní ligy Praha - západ

propozice_paticka_SP