Štafetový pohár - okresní kolo Mělník

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Dům dětí a mládeže Neratovice, Mládežnická 984, Neratovice 277 11

Datum

10.4.2019

Místo

Neratovice (Atletický stadion TJ Neratovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Marta Pelantová info@ddmneratovice.cz
Řídící soutěže družstev Helena Vydrová 732830721 vydrova@ddmneratovice.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8 :45 do 9:30 hodin

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska do 5.4.2019 18:00 hodin

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8 : 45 v závodní kanceláři. Každý závodník musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletické kanceláři
 

Výsledky

 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po vyhlášení výsledků této soutěže a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
 

Časový pořad

středa, 10.4.2019

Čas Disciplíny
08:45 prezence
10:00 8 x 100 m 1-3 zci Běh 1 8 x 100 m 1-3 zky Běh 1
10:30 8 x 100 m 4-5 zci Běh 2 8 x 100 m 4-5 zky Běh 2
11:00 smíšená štafeta A 8x200
11:30 smíšená štafeta B 8x200
12:00 vyhlášení výsledků
propozice_paticka_SP