2. kolo KPD mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň

eletronické propozice lišta_100

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

26.5.2019

Místo

Třebíč

Vedoucí činovníci

Technický delegát Horný (muži), Fišerová (ženy), Zajíc (žactvo)
Ředitel závodu Vomela Josef 732 681 111 josefvomela@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Veleba
Časomíru zajišťuje Fišera Vratislav
Výsledky zpracoval Fišerová Irena

Startují

ročníky 1958 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2007
ročníky 1958 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Počet pokusů v technických disciplínách podle počtu závodníků v soutěži:
do 12 závodníků - 3 + 3 finálové
13 až 18 závodníků - 3 + 2 finálové, nejlepší 4 závodníci + 1
19 a více závodníků - 3 + 1 finálový, nejlepší 4 závodníci + 1

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 20.5. do 24.5. do 20 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Nenechávejte si v nich cenné věci.

Časový pořad

neděle, 26.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. M výška M Finále výška Jři Finále výška Dci Finále dálka Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále kladivo 3kg Žky Finále
10:05 110 m př. Jři
10:10 110 m př. Dci
10:15 100 m př. Ž 100 m př. Jky
10:20 100 m př. Žci
10:25 100 m př. Dky
10:30 100 m př. Žky
11:00 výška Žky Finále dálka Ž Finále dálka Jky Finále dálka Dky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále kladivo 4kg Žci Finále
11:20 60 m Žci
11:40 60 m Žky
12:00 100 m M výška Žci Finále dálka M Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
12:04 100 m Jři
12:08 100 m Dci
12:12 100 m Ž
12:15 100 m Jky
12:20 100 m Dky
12:30 1500 m M Finále 1500 m Jři Finále 1500 m Dci Finále
12:45 1500 m Žci Finále
13:00 1500 m Ž Finále 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále výška Ž Finále výška Jky Finále výška Dky Finále dálka Žky Finále koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále
13:15 1500 m Žky Finále
13:30 400 m M
13:34 400 m Jři
13:38 400 m Dci
13:40 400 m Ž
13:45 400 m Jky
13:50 400 m Dky
14:00 300 m Žci Běh trojskok M Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále trojskok Ž Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
14:15 300 m Žky Běh
14:30 4x100 m M Finále 4x100 m Jři Finále 4x100 m Dci Finále
14:40 4x100 m Ž Finále 4x100 m Jky Finále 4x100 m Dky Finále
14:50 4x60 m Žci Finále
15:00 4x60 m Žky Běh