Sprinterský trojboj

eletronické propozice lišta_100

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje oddíl atletiky TJ Spartak Třebíč

Datum

06.06.2019

Místo

Třebíč

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Fišera Vratislav 606 748 153 fisera_vratislav@post.cz
Hlavní rozhodčí Jaroslav Bohutínský
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 1958 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1958 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Muži sprint. tr
Ženy sprint. tr
Žáci sprint. tr
Ml. žáci sprint. tr
Ml. žákyně sprint. tr
Žákyně sprint. tr

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 15 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.5. do 5.6.2019 do 20 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Nenechávejte si v šatnách cenné věci.

Časový pořad

čtvrtek, 6.6.2019

Čas Disciplíny
16:00 sprint. tr Žci
16:10 sprint. tr Žcm
16:20 sprint. tr Žky
16:30 sprint. tr Žkm
16:40 sprint. tr M
16:45 sprint. tr Ž