Velká cena Třebíče

eletronické propozice lišta_100

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

18.8.2019

Místo

Třebíč

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Vomela 732 681 111 josefvomela@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Veleba
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišeerová

Startují

ročníky 1928 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1928 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m př., koule 3kg, oštěp 500g
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg
Muži 100 m, 1 míle, 10000 m, výška, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Ml. žáci koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně od 14 hodin.

Startovné

Závodníci mimo pořádající oddíl za jednu disciplínu 100 Kč, žactvo startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12.8. do 17.8. do 20 hodin.

Časový pořad

neděle, 18.8.2019

Čas Disciplíny
15:00 100 m Ž Finále výška M Finále dálka Žci Finále dálka Žky Finále koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Dky Finále koule 3kg Žky Finále koule 4kg Ž Finále disk 1kg Žci Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
15:10 100 m M
15:20 1 míle M Finále
15:40 60 m Žky výška Ž Finále dálka Ž Finále koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Ž Finále
15:45 60 m Žci
16:00 100 m př. Ž 100 m př. Dky
16:10 100 m př. Žci
16:20 100 m př. Žky oštěp 500g Žcm Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále
17:00 10000 m M Finále výška Žci Finále výška Žky Finále dálka M Finále oštěp 400g Žkm Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 500g Žky Finále oštěp 600g Ž Finále