Finále KPD mladšího žactva

eletronické propozice lišta_100

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

21.9.2019

Místo

Třebíč

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Vomela 732 681 111 josefvomela@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Veleba
Řídící soutěže družstev Ondřej Rosa 608 854 777 ondra.rosa@gmail.com
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Irena Fišerová

Startují

ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.
Pětiboj - 60 m přek., míček, 60 m, dálka, 800 m.
Boduje 30 nejlepších ve vícebojích žákyň a 20 v žácích.
První tři družstva v krajském přeboru družstev kategorii dostanou medaile.
V družstvu smí startovat maximálně 20 závodníků.
Pokud by počet přesáhl 23 závodníků, oddíl může postavit "B" družstvo.
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8:45 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.9. do 20.9. do 20 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu, slouží pouze k převlečení. Nenechávejte si v nich cenné věci.

Časový pořad

sobota, 21.9.2019

Čas Disciplíny
10:00 pětiboj Žcm
10:15 pětiboj Žkm