KP staršího a mladšího žactva

atletika_jihlava_logo4 logo_kas_vysocina

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

1.9.2019

Místo

Jihlava

Vedoucí činovníci

Technický delegát Novák Josef
Ředitel závodu Jiří Švec
Hlavní rozhodčí Ivan Tůma
Lékař Poulová Marie
Časomíru zajišťuje Fišera Vratislav
Výsledky zpracoval Nováková Hotařová Jana

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Start ročníku 2008 nebude povolen.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Omezení startů: Na závodech nesmí startovat ročník 2008 a mladší. Závodník může startovat maximálně ve třech disciplínách a štafetě. V případě, že závodník nastoupí k více disciplínám, bude ve všech disciplínách zařazen mimo soutěž. Dosažené výkony budou platit. Tituly se budou udílet v disciplínách, kterou dokončí minimálně tři závodníci z kraje.

Přihlášky: Přihláška k disciplínám se podává přes web ČAS. Podepsaný a vytištěný přehled startujících odevzdá vedoucí do 9 hodin před zahájením technické porady

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 8:45 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.8. do 30.8.2019

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu od 9:00 do 9:30 před hlavní tribunou. Bude viditelně označeno.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově. Šatny se nebudou zamykat - nenechávejte v nich cenné věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně pod rozhlasem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tibuně pod rozhlasem, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po dobu závodu na tribuně.

Časový pořad

neděle, 1.9.2019

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Žci výška Žci Finále výška Žcm Finále dálka Žky Finále koule 2kg Žkm Finále kladivo 3kg Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále kriket Žcm Finále
10:10 100 m př. Žky
10:20 60 m př. Žcm
10:30 60 m př. Žkm
10:40 60 m Žci Rozběh
10:50 60 m Žky Rozběh
11:00 60 m Žcm Rozběh dálka Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále
11:20 60 m Žkm Rozběh
11:30 800 m Žcm výška Žky Finále výška Žkm Finále
11:40 800 m Žkm
11:50 60 m Žci Finále
11:55 60 m Žky Finále
12:00 60 m Žcm Finále dálka Žcm Finále koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
12:05 60 m Žkm Finále
12:15 300 m Žci
12:25 300 m Žky
12:40 200 m př. Žci tyč Žky Finále tyč Žci Finále
12:45 200 m př. Žky disk 1kg Žci Finále
12:55 150 m Žci koule 3kg Žky Finále
13:05 150 m Žky dálka Žci Finále
13:15 150 m Žcm
13:25 150 m Žkm
13:40 1500 m Žci Finále
13:50 1500 m Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
14:10 4x60 m Žci
14:20 4x60 m Žky
14:30 4x60 m Žcm oštěp 500g Žky Finále
14:40 4x60 m Žkm

Stravování

V bufetu na stadionu.

Parkování

Parkování bude zajištěno přímo v areálu stadionu. Parkovat dále lze vedle vrhačského sektoru - cca 200m směrem k ZOO.

plán stadionu parkování