48.ročník Ceny města Pacova v hodu diskem a BANES mítink s memoriály

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

31.8.2019

Místo

Pacov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zajíc Pavel 73118985 zajic.pavel@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Časomíru zajišťuje Fišera Vratislav
Výsledky zpracoval Fišerová Irena

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2007
ročníky 1929 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky koule 3kg, kladivo 3kg
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 60 m, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žákyně 60 m, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

bude otevřena od 13,00 hodin v budově před vchodem na stadion 1.patro

Startovné

za každý start 80,- Kč a 100,- Kč při podání přihlášky v den závodu. V soutěžích žáků a žákyň 20,- Kč za každý start. Startovné bude vybíráno v závodní kanceláři při prezentaci nejpozději 60 minut před startem discipliny

Přihlášky

přes závodní kancelář ČASu do pátku 30.8.2019 do 20 hodin nebo elektronickou poštou na zajic.pavel@tiscali.cz do čtvrtka 29.8.2019 nebo v den závodu v závodní kanceláři nejpozději 60 minut před zahájením discipliny

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v buńce za tribunami

Časový pořad

sobota, 31.8.2019

Čas Disciplíny
14:30 60 m Žci Finále dálka M Finále koule 7,26kg M Finále disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále kladivo 4kg Ž Finále
14:45 60 m Žky Finále
15:15 1500 m M Finále
15:30 1500 m Ž Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále kladivo 3kg Žky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Žci Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále
15:45 100 m M Finále
16:00 100 m Ž Finále
16:30 400 m M Finále dálka Ž Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
16:45 400 m Ž Finále