Finále KPD juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Slavoj BANES Pacov

Datum

7.9.2019

Místo

Pacov

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Pavel Zajíc 731189985 zajic.pavel@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Ludvík Toman
Řídící soutěže družstev Ing.Petr Horný , Mgr.Irena Fišerová , Pavel Zajíc
Časomíru zajišťuje Mgr.Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Mgr,Irena Fišerová

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2007
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2007

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

závodní kancelář bude otevřena od 8,45 hodin v buňce za tribunami

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.8. do 6.9.2019 do 20,00 hodin

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Místo vážení bude označeno

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově před vchodem na stadion, a to pro závodníky šatny v 1.patře a pro závodnice šatny v přízemí

Časový pořad

sobota, 7.9.2019

Čas Disciplíny
00:00
10:00 110 m př. Jři Finále 110 m př. Dci Finále výška Jři Finále výška Dci Finále dálka Žci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále kladivo 3kg Žky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
10:10 100 m př. Jky Finále 100 m př. Dky Finále
10:20 100 m př. Žci Finále
10:30 100 m př. Žky Finále
11:00 výška Žky Finále dálka Jky Finále dálka Dky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále kladivo 4kg Žci Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:20 60 m Žci Finále
11:40 60 m Žky Finále
12:00 100 m Jři Finále 100 m Dci Finále výška Žci Finále dálka Dci Finále dálka Jři Finále koule 4kg Žci Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 500g Žky Finále
12:10 100 m Jky Finále 100 m Dky Finále
12:30 1500 m Jři Finále 1500 m Dci Finále
12:45 1500 m Žci Finále
13:00 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále výška Dky Finále výška Jky Finále dálka Žky Finále koule 3kg Žky Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 600g Žci Finále
13:15 1500 m Žky Finále
13:30 400 m Jři Finále 400 m Dci Finále
13:40 400 m Jky Finále 400 m Dky Finále
14:00 300 m Žci Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále
14:15 300 m Žky Finále
14:30 4x100 m Jři Finále 4x100 m Dci Finále
14:40 4x100 m Jky Finále 4x100 m Dky Finále
14:50 4x60 m Žci Finále
15:00 4x60 m Žky Finále