1. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové

Datum

18.5.2019

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Brzek
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Vilímek
Technický ředitel Prokopová Dana
Řídící soutěže družstev Ovčarik Adam, Veverka Ondřej
Hlasatel Pavel Rytíř
Lékař Haňavcová
Režie Kotěnočkin
Časomíru zajišťuje Ronovský

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Muži a ženy (nar. 1999 a dříve), junioři a juniorky (2000 - 2001) a v rozsahu závodění své věkové kategorie dorostenci a dorostenky (2002 - 2003), starší žáci a starší žákyně (2004 - 2005).

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 10000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovník na technické poradě. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v průběhu utkání vedle hlasatelny.

Porada vedoucích - v 9:30 v hlavní budově TJ, místnost Tyršův klub. Vedoucí družstev mohou od 9:15 upravovat předběžnou přihlášku, umožněny jsou pouze škrty. Zápis pro hod kladivem bude vytištěn bez případných změn z důvodu předsunutí soutěže. Dodatečně do disciplín přihlásit nelze, nezbytné je odevzdání sestav štafet formou kartiček.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 16. 5. 2019 do 20:00.

Závodník může být přihlášen jen k takovému počtu individuálních soutěží, ve kterém může startovat podle ustanovení soutěžního řádu.

Upozornění: V bězích mohou startovat nejvýše 24 závodníci a v soutěžích v poli nejvýše 20 závodníků (čl. 16, písmeno g, Soutěžního řádu družstev).

Výdej startovních čísel

Závodníci startují se startovními čísly přidělenými jednotlivým družstvům řídícími soutěže ve zpravodaji před začátkem ligové soutěže.

Rozcvičování

Povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu,

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, rozcvičování zajišťuje pořadatel ve velkém sále (tělocvičně), dále je možné využít přilehlé Šimkovy sady. V sektorech technických disciplín řídí rozcvičování rozhodčí. Není přípustné rozcvičování s náčiním mimo sektor. Porušení tohoto ustanovení je důvodem k vyloučení závodníka ze soutěže.

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které předložili včas ke kontrole. Kontrola náčiní v den soutěže bude zahájena od 8:00. Kontrola náčiní bude skončena vždy 45 minut před začátkem disciplíny. Závodníci jsou povinni své náčiní odevzdat včas kontrolujícímu rozhodčímu a pouze schválené k soutěži bude na závodní sektor pořadatelem dodáno.

Svolavatelna

Prezentace závodníků proběhne vždy 15 minut před začátkem disciplíny v jednotlivých sektorech u vrchníků disciplín či u startéra.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu pořadatele pro závodníky po celou dobu soutěže (bližší informace v recepci hlavní budovy pořadatele). Šatny neslouží pro odložení běžného (civilního) oblečení včetně bot a příručního zavazadla po dobu, kdy se soutěžící pohybuje po objektu ve sportovním oblečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru hlasatelny. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u hlasatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků soutěže na informační tabuli u hlasatelny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v označených prostorách pořadatele. 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude po celou dobu závodů přítomna v označeném oděvu na tribuně atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 18.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 5000 m M Finále kladivo 7,26kg M Finále
11:00 100 m Ž Rozběh dálka M Finále
11:10 100 m M Rozběh koule 7,26kg M Finále kladivo 4kg Ž Finále
11:25 800 m Ž Finále
11:35 800 m M Finále
11:50 100 m př. Ž Finále
12:05 110 m př. M Finále
12:20 100 m Ž Finále tyč Ž Finále dálka Ž Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
12:30 100 m M Finále
12:50 400 m Ž Finále
13:00 400 m M Finále
13:15 5000 m Ž Finále
13:40 výška Ž Finále disk 1kg Ž Finále
13:45 400 m př. Ž Finále trojskok M Finále
14:00 400 m př. M Finále
14:20 200 m Ž Finále
14:35 200 m M Finále tyč M Finále
15:00 1500 m Ž Finále oštěp 600g Ž Finále
15:10 výška M Finále trojskok Ž Finále
15:15 1500 m M Finále
15:40 4x100 m Ž Finále
15:55 4x100 m M Finále
16:00 oštěp 800g M Finále
16:10 4x400 m Ž Finále
16:25 4x400 m M Finále
21:00 chůze 10000m M Finále chůze 10000m Ž Finále

Stravování

Pro realizační tým a všechny rozhodčí bude k odběru v průběhu celého dne občerstvení až do vyčerpání zásob v hlasatelně.

Přímo na stadionu bude zajištěno kvalitní občerstvení a vyčleněn prostor na posezení.

K dispozici bude i restaurace v prvním patře hlavní budovy od řeky Labe.

Poslední možností je bufet v blízkosti recepce.

Parkování

Veřejnost - v okolí stadionu za běžný parkovací poplatek

Autobusy - Pořadatel doporučuje rovnou zamířit na Smetanovo nábřeží na protilehlém břehu řeky Labe (200 m od Sokolovny, do Google zadejte "6R7G+7V Hradec Králové" nebo přesnou navigaci 50°12'47.7"N 15°49'37.7"E). Přilehlé komunikace slouží pro krátkodobé zastavení autobusu umožňující výstup a nástup. Pro celodenní parkování autobusů a po vyčerpání kapacity na Smetanově nábřeží je nutné využít jiná parkoviště. Pořadatel doporučuje Všesportovní stadion "pod lízátky" nebo letiště.

POZOR! - Vjezd autobusu do slepé a zčásti jednosměrné komunikace na Eliščině nábřeží je dopravními značkami omezen z důvodu občasného kolapsu dopravy při souběhu kulturních a sportovních akcí v místě!