2. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

08.06.2019

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, 54901 Nové Město nad Metují)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Aleš Žďárský 739185700 ales@sportklub.cz
Hlavní rozhodčí Alexandr Švercl
Hlasatel Gustav Šulc
Lékař MUDr. Václav Hanka
Časomíru zajišťuje SK Nové Město nad Metují
Výsledky zpracoval SK Nové Město nad Metují

Startují

ročníky 1959 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1959 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Závodníci kategorií mládeže v rozsahu svých věkových kategorií.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Porada vedoucích od 9.30 ve stanu v prostranství před tenisovou halou v areálu SK. Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou kartiček.Závodní kancelář bude otevřena v průběhu utkání ve stanu za cílem.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6. 2019 do 6.6. 2019 do 20.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Přidělena řídícím soutěže. Oznámeno ve zpravodaji 1. ligy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na fotbalové ploše s umělým povrchem a na ochozu nad atletickou dráhou. V technických řídí rozcvičování rozhodčí. Není přípustné rozcvičování s náčiním (vrhy, hody) mimo prostor sektorů bez řízení rozhodčím!! Porušení tohoto pravidla bude trestáno okamžitým vyloučením závodníka ze soutěže!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v technické budově u plochy s umělým trávníkem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu SK a označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru před vstupem na atletický ovál v úrovni startu 50m.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v v prostoru před vstupem na atletický ovál v úrovni startu 50m.
 Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

V průběhu ligového utkání bude na stadionu přítomen lékař a sanitní vůz. Prostor za cílem - stan první pomoci!

Časový pořad

sobota, 8.6.2019

Čas Disciplíny
10:30 tyč M Finále dálka Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
11:00 100 m Ž Rozběh
11:15 100 m M Rozběh
11:30 800 m Ž Finále výška Ž Finále
11:45 800 m M Finále
12:00 100 m př. Ž Finále
12:05 dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
12:15 110 m př. M Finále
12:30 100 m Ž Finále
12:45 100 m M Finále
13:00 400 m Ž Finále
13:15 400 m M Finále
13:25 výška M Finále tyč Ž Finále
13:30 3000 m Ž Finále trojskok Ž Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
13:45 3000 m M Finále
14:00 400 m př. Ž Finále
14:15 400 m př. M Finále
14:30 200 m Ž Finále trojskok M Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
14:45 200 m M Finále
15:00 1500 m Ž Finále
15:15 1500 m M Finále
15:30 4x100 m Ž Finále
15:45 4x100 m M Finále
16:00 4x400 m Ž Finále
16:15 4x400 m M Finále
20:00 10km chůze M
20:40 10km chůze Ž

Stravování

V areálu možnost stravování a občerstvení (kiosk, kavárna, catering zóna)

Parkování

Parkování autobusů doporučujeme u horní brány nad stadionem, osobní vozidla na bývalém dopravním hřišti, Parkoviště u areálu SK je vyhrazeno pro rozhodčí, technickou podporu a činovníky závodu!