3. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

22.06.2019

Místo

Kolín (Brankovická 979)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ondřej Veverka
Ředitel závodu Jiří Tuček 724031806 jiri.tucek@email.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Řídící soutěže družstev Ondřej Veverka, Adam Ovčarik
Lékař Kateřina Vejborná
Časomíru zajišťuje TJ Sokol Kolín-atletika
Výsledky zpracoval Antonín Morávek

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Závodníci kategorií mládeže startují v rozsahu svých kategorií.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 10000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Porada vedoucích bude od 9.30 hod. pro soutěž mužů v prostoru bufetu a pro soutěž žen v prostoru klubovny v nové sociální budově. Při zahájení porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníků v soutěži "mimo bodování" se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou kartiček. V průběhu závodu bude závodní kancelář otevřena v prostoru za cílem.

Přihlášky

Přihlášky podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 15.6. do čtvrtka 20.6. do 20:00 hod.

Oddíl může přihlásit nejvýše 2 závodníky nad maximální počet závodníků, který může v jednom kole za družstvo startovat podle ustanovení čl. 17 písm. a). Porušení tohoto ustanovení se trestá odečtením jednoho hlavního bodu za každého navíc přihlášeného závodníka. Závodník může být přihlášen jen k takovému počtu individuálních soutěží, ve kterém může startovat podle ustanovení čl. 17 písm. c) a d) a při dodržení ustanovení čl. 17 písm. e).

Výdej startovních čísel

Závodníci startují se startovními čísly přidělenými na začátku soutěže řídícím pracovníkem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a mimo prostor vymezený na rozcvičovacím stadiónu pro dlouhé vrhy. Využít lze ostatní volné plochy a přilehlý lesopark.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na označeném místě ve skladu v nové sociální budově.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v obou sociálních budovách a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení a pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na zadní stěně závodní kanceláře za cílem. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují řídící pracovníci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na zadní stěně závodní kanceláře za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na zadní stěne kanceláře za cílem, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

V průběhu utkání bude na stadiónu přítomen zdravotník ve stanu první pomoci za cílem vedle závodní kanceláře.

Časový pořad

sobota, 22.6.2019

Čas Disciplíny
10:30 10000 m M Finále tyč Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
11:15 100 m Ž Rozběh
11:30 100 m M Rozběh
11:45 800 m Ž Finále
12:00 800 m M Finále tyč M dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
12:15 100 m př. Ž Finále
12:30 110 m př. M Finále
12:45 100 m Ž Finále
13:00 100 m M Finále
13:15 400 m Ž Finále
13:30 400 m M Finále výška Ž trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
13:45 5000 m Ž Finále
14:15 400 m př. Ž Finále
14:30 400 m př. M Finále
14:45 200 m Ž Finále
15:00 200 m M Finále výška M trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
15:15 1500 m Ž Finále
15:30 1500 m M Finále
15:45 4x100 m Ž Finále
16:00 4x100 m M
16:15 4x400 m Ž
16:30 4x400 m M
20:00 10km chůze M
20:40 10km chůze Ž

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v nové sociální budově.

Parkování

Parkování autobusů doporučujeme před areálem fotbalového klubu cca 200 metrů za atletickým stadiónem.