4. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

24.8.2019

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Libor Dinga atletikamb@volny.cz
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek
Technický ředitel Vladimír Koudelka
Řídící soutěže družstev Ovčarik Adam, Veverka Ondřej
Časomíru zajišťuje Ladislav Töpfer atletikamb@volny.cz
Výsledky zpracoval Michal Töpfer atletikamb@volny.cz

Startují

ročníky 1959 - 2005
ročníky 1959 - 2005

Muži a ženy (nar. 1999 a dříve), junioři a juniorky (2000 - 2001) a v rozsahu závodění své věkové kategorie dorostenci a dorostenky (2002 - 2003), starší žáci a starší žákyně (2004 - 2005).

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Hod kladivem a hod diskem žen proběhne na vrhačské louce u plátěné haly.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v průběhu utkání v tribuně u cíle. Porada vedoucích se uskuteční v 9.30 hod. v restauraci nad startem 100 m. Při zahájení technické porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí, a označení závodníků, kteří nejsou v soutěžícím oddílu registrováni. Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“ se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou kartiček.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 19.8. 2019 do čtvrtku 22.8. 2019 do 20.00 hodin. Závodník může být přihlášen jen k takovému počtu individuálních soutěží, ve kterém může startovat podle ustanovení čl. 17 písm. c) a d) a při dodržení ustanovení čl. 17 písm. e) soutěžního řádu.

Výdej startovních čísel

Závodníci startují se startovními čísly přidělenými jednotlivým družstvům řídícími soutěže ve zpravodaji před začátkem ligové soutěže. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. V sektorech technických disciplín řídí rozcvičování rozhodčí. Není přípustné rozcvičování s náčiním (vrhy, hody) mimo prostor sektorů bez řízení rozhodčím! Porušení tohoto pravidla bude trestáno okamžitým vyloučením závodníka ze soutěže!

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu na označeném místě ve skladu pod tribunou.

Svolavatelna

Prezentace závodníků proběhne vždy 15 min. před začátkem disciplíny v jednotlivých sektorech u vrchníků disciplín či u startéra.

Šatny

Šatny budou k dispozici za startem 100m a slouží pouze k převlečení. 

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na zadní straně přístřešku pro závodní kancelář za cílem běhů, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

V průběhu utkání bude na stadionu přítomna zdravotní služba v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 24.8.2019

Čas Disciplíny
10:30 tyč Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
11:00 100 m Ž Rozběh
11:15 100 m M Rozběh dálka M Finále
11:30 výška M Finále
11:35 800 m Ž Finále
11:45 800 m M Finále
12:00 100 m př. Ž Finále oštěp 600g Ž Finále
12:15 110 m př. M Finále
12:30 100 m Ž Finále
12:40 100 m M Finále
12:45 dálka Ž Finále
12:50 400 m Ž Finále
13:05 400 m M Finále
13:15 výška Ž Finále tyč M Finále
13:20 3000 m př. Ž Finále
13:30 koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
13:40 3000 m př. M
14:00 400 m př. Ž Finále
14:15 400 m př. M Finále trojskok M Finále
14:30 200 m Ž Finále
14:45 200 m M Finále koule 4kg Ž Finále
15:00 1500 m Ž Finále disk 2kg M Finále
15:15 1500 m M Finále trojskok Ž Finále
15:30 4x100 m Ž Finále
15:45 4x100 m M Finále
16:00 4x400 m Ž Finále
16:15 4x400 m M Finále
21:00 10km chůze M 10km chůze Ž

Stravování

V průběhu závodů bude možnost občerstvení v restauraci nad startem 100m.

Parkování

Parkování možné v okolí stadionu, u hlavního vstupu do areálu.

Další informace

Hod kladivem a hod diskem žen proběhne na vrhačské louce u plátěné haly.

Na shledanou se těší

                                                                    atleti AC Mladá Boleslav z.s.