4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B

c201

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Datum

24.8.2019

Místo

Beroun (Tyršova 85)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Nešvera
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová
Řídící soutěže družstev Miroslav Vondra, Pavel Novák
Lékař MUDr. Jan Cihlář
Časomíru zajišťuje FTVS

Startují

ročníky 1959 - 2005
ročníky 1959 - 2005

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém/oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové/oddílové kombinéze. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Oddíly:

Muži: TJ Spartak Vlašim, Spartak Praha 4 ,,B", AK Škoda Plzeň ,,B", PSK Olymp Praha ,,B", Atletika Klatovy, TJ VS Tábor, TJ Stodůlky Praha, TJ Lokomotiva Beroun

Ženy: TJ Spartak Vlašim, Spartak Praha 4,,B", AK Škoda Plzeň ,,B", TJ Sušice, SK Čtyři Dvory České Budějovice, TJ Baník Stříbro, Atletika Klatovy, Sokol České Budějovice

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 10000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 10000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Technická porada se uskuteční od 10,00 hodin ve Sportbaru na stadionu.

Vstup na stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením soutěže , rozhodčím a funkcionářům závodu. Pro trenéry ve skoku o tyči a výšce bude vytyčený prostor. Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci. Prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

 

Vzhledem k tomu, že všechny dlouhé hody se uskuteční na hlavní ploše, berte jejich časový pořad pouze jako informaticní. Budou navazovat na sebe podle možností po ukončení předchozí disciplíny. Pro jeho dodržení budou u všech vrhů a hodů pro rozcvičení umožněny pouze dva rozcvičovací pokusy za dohledu rozhodčích.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v levé horní části tribuny od  9:00 hodin. Do 9:45 hodin si zde vedoucí družstev vyzvednou svůj seznam předběžných přihlášek a provedou pouze škrty závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Opravený seznam vrátí nejpozději do 9:55 zpět do závodní kanceláře, která po opravách vytiskne pro řídící pracovníky upravený seznam. Upřesněný seznam na předsunutou soutěž v hodu kladivem mužů předat do 9:45 hodin.

Přihlášky

Předběžné přihlášky podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 22.8.2019 do 20 hodin. Štafety se přes kancelář nepřihlašují.

Rozcvičování

Mimo hlavní stadion na vedlejší umělé trávě, pilinové dráze a tréninkové vrhačské louce. Vrhat, házet a manipulovat s náčiním mimo závodní prostor je zakázáno.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Vážení a měření bude označeno při vstupu na stadion.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ze zadní strany tribuny stadionu. V přízemí u dětského hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v dplní části tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky). Odvolávací komise se skládá z řídícího soutěže, hlavního rozhodčího a ředitele závodu. 

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotník je zajištěn a bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

sobota, 24.8.2019

Čas Disciplíny
10:15 koule 4kg Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
10:30 výška M Finále
11:00 dálka Ž Finále
11:15 100 m Ž Rozběh
11:20 kladivo 4kg Ž Finále
11:35 100 m M Rozběh
11:55 800 m Ž Běh výška Ž Finále
12:05 800 m M Běh
12:25 100 m př. Ž Běh dálka M Finále
12:30 oštěp 800g M Finále
12:45 110 m př. M Běh
13:00 100 m Ž Finále koule 7,26kg M Finále
13:15 100 m M Finále tyč Ž Finále
13:30 400 m Ž Běh
13:45 400 m M Běh trojskok Ž Finále
14:00 3000 m M Finále oštěp 600g Ž Finále
14:20 5000 m Ž Finále
14:50 400 m př. Ž Běh
15:05 400 m př. M Běh tyč M Finále disk 1kg Ž Finále
15:25 200 m Ž Běh
15:40 200 m M Běh trojskok M Finále
16:00 1500 m Ž Finále
16:10 1500 m M Finále disk 2kg M Finále
16:30 4x400 m Ž Běh
16:45 4x400 m M Běh
19:00 chůze 10000m M Finále chůze 10000m Ž Finále

Stravování

po skončení technické porady bude ve sportbaru.

Parkování

Z důvodu modré zóny kolem stadionu, doporučujeme dojet autobusem ke stadionu pro vysazení a odjet na autobusové nádraží. Plánek bude zaslán na oddíly.