1. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

18.5.2019

Místo

Vyškov (Atletický stadion za parkem Vyškov, Mlýnská 10)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702 174 796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Ing. Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility
Hlavní rozhodčí Andrea Václavková
Technický ředitel Pavel Stejskal
Řídící soutěže družstev Aleš Prudký - II. liga žen, sk. E; Petr Šíma - II. liga mužů, sk. E 577927945; 6063 prudky11@seznam.cz ; petrs.sprint@tiscali.cz
Hlasatel Mgr. Luboš Kadlec
Lékař ČČK , bude přítomen po celou dobu závodu
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu, technická porada vedoucích družstev bude od 9.20 hod..

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 13. 5. 2019 do čtvrtka 16. 5. 2019 do 20 hod.

Výdej startovních čísel

Každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince, okolí stadionu sportovního areálu za parkem a Smetanových sadech.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve vážírně označené místnosti od 9:15 hod.

Svolavatelna

Prezentace atleta je nutná u vrchníka disciplíny v dostečném časovém předstihu, před oficiálním začátkem disciplíny. Při přesunu k disciplíně nutno dodržovat pravidla bezpečného pohybu po stadionu - zákaz vstupu do dopadových ploch sektorů disciplín vrhů a hodů a maximální obezřetnost při přechodu závodní atletické dráhy a rozběhových drah atletických sektorů.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu a sportovní hale za parkem ve Vyškově. Šatny slouží k přeslékání a osobní hygieně atletů, neslouží k uschovávání věcí osobní potřeby.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude přítomna po celou dobu závodu.

Časový pořad

sobota, 18.5.2019

Čas Disciplíny
10:30 5000 m Ž Finále tyč Ž Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
11:00 100 m Ž Rozběh
11:20 100 m M Rozběh
11:45 800 m Ž Finále výška M Finále oštěp 800g M Finále
12:00 800 m M Finále dálka Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále
12:15 110 m př. M Finále
12:30 100 m př. Ž Finále
12:45 100 m Ž Finále
12:55 100 m M Finále tyč M Finále
13:10 400 m Ž Finále koule 7,26kg M Finále
13:25 400 m M Finále výška Ž Finále trojskok M Finále disk 1kg Ž Finále
13:40 3000 m M Finále
14:05 400 m př. Ž Finále
14:25 400 m př. M Finále
14:40 200 m Ž Finále trojskok Ž Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
14:55 200 m M Finále
15:10 1500 m Ž Finále
15:25 1500 m M Finále
15:40 4x100 m M Finále
15:55 4x100 m Ž Finále

Stravování

Občerstvení "U divokých koček", restaurace "Aréna" na ZS, restaurace "7 nebe" na bazénu.

Parkování

Parkování u ZS z ulice Dědická, taktéž lze na parkovišti ROSTEX, s. r. o. (pouze os. vozy), nebo u tribuny stadionu - vjezd ulecemi hrnčířská a Jungmannova (pouze vozidla do výšky 3,2 m).