2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Znojmo, z.s.

Datum

09.06.2019

Místo

Znojmo (Městský stadion v Horním parku)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef ŠOBA 728 782 579 jsoba@c-box.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Mikulič
Technický ředitel Duhajský František
Časomíru zajišťuje David Uhlíř
Výsledky zpracoval Šoba Josef ml.

Startují

ročníky 1959 - 2005
ročníky 1959 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 10000 m, 110 m př., 400 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Porada vedoucích proběhne v 09.15 hod.v zasedací místnosti tribuny.

Podepsaný a vytištěný přehled startů odevzdá vedoucví nejpozději 10 min. před zahájením technické porady pořadateli.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Prezentace: nejpozději 10 min. před zahájením disciplíny u vrchníka disciplíny.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně Městského stadionu od 08.30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.6.2019 do 7.6.2019 do 20:00 hod

Výdej startovních čísel

Mají oddíly přidělena. Je nutné je uvést v přihlášce.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu na fotbalovém stadionu s umělou trávou, zde nelze používat tretry a atletická náčiní. Rozcvičování na závodních sektorech je možné pouze za přítomnosti rozhodčích. Rozcvičování během soutěže je nepřípustné.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v suterénu tribuny. Náčiní jim bude odebráno a před zahájením soutěže dovezeno do sektoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu a přilehlé sportovní hale. Šatny slouží pouze k převleční, nikoliv k úschově věcí, budou po celou dobu závodu otevřené. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli umístněné na tribuně stadionu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící pracovníci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli umístněné na tribuně stadionu Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodů.

Časový pořad

neděle, 9.6.2019

Čas Disciplíny
10:00 10000 m M Finále tyč M Finále kladivo 4kg Ž Finále
10:30 dálka Ž Finále
11:00 100 m Ž Rozběh oštěp 800g M Finále
11:15 100 m M Rozběh
11:30 800 m Ž Finále
11:45 800 m M Finále
12:00 100 m př. Ž Finále výška Ž Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále
12:15 110 m př. M Finále
12:30 100 m Ž Finále koule 4kg Ž Finále
12:45 100 m M Finále tyč Ž Finále
13:00 400 m Ž Finále
13:15 400 m M Běh
13:30 3000 m Ž Finále trojskok Ž Finále disk 2kg M Finále
13:45 výška M Finále oštěp 600g Ž Finále
14:00 400 m př. Ž Běh
14:15 400 m př. M Běh
14:30 200 m Ž Běh
14:45 200 m M Běh trojskok M Finále
15:00 1500 m Ž Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
15:15 1500 m M Finále
15:45 4x400 m Ž Běh
16:00 4x400 m M Běh
21:00 10km chůze M Finále 10km chůze Ž Finále

Stravování

Stravování ve stánku v prostorách stadionu nebo v přilehlých restauracích.

Parkování

V omezené míře přímo v areálu stadionu. Další parkovací místa jsou v okolí stadionu..