4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E

AK Hodonin-logo 2

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

25.8.2019

Místo

Hodonín (stadion U Červených domků, J. Suka 3584/41)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lípa Zdeněk
Hlavní rozhodčí Antonín Koplík
Řídící soutěže družstev Prudký-ženy,Šíma-muži
Časomíru zajišťuje Michal Holomčík
Výsledky zpracoval Jaromír Kalábek

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Porada vedoucích proběhne v 09:15 hod. v zasedací místnosti tribuny stadionu v 1. patře naproti schodišti.

Kladivo se hází na hlavní ploše stadionu - prosíme tedy o obezřetnost a dodržování bezpečnosti na ploše.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci na poradě vedoucích.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu od 8:15 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 19.8.2019 do pátku 23.8.2019 do 20:00 hodin.

Přehled startujících se škrty odevzdají vedoucí nejpozději 15 minut před zahájením technické porady v kanceláři závodu.

Štafety se přihlašují na kartičkách před zahájením porady řídícímu pracovníkovi. Nahlášení jmenného seznamu štafet nejpozději do 14:45 hod. v kanceláři závodu.

Výdej startovních čísel

 Dle přidělení řídícím pracovníkem. Každý závodník, resp., závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu v přilehlém lesoparku a na fotbalovém stadionu s umělou trávou, zde nelze používat tretry ani atletická náčiní. Rozcvičování na závodních sektorech je možné pouze za přítomnosti rozhodčích. Rozcvičování během soutěže je nepřípustné.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí od 8:30 do 13:30 hod. předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v budově u hlavní brány stadionu (za startem 100 m).

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale TEZA a slouží pouze pro převlečení. Za případné zrtráty pořadatel neručí.

Údaje pro GPS:
Ulice Lipová alej 4110/23
48°51´46.1´´S (N)
017°06´46.8´´V (E)

 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně hlášeny a vyvěšovány na informační tabuli v suterénu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v suterénu tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500,- Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodů. Zdravotní záchranná služba v dojezdu max 5 minut.

Časový pořad

neděle, 25.8.2019

Čas Disciplíny
10:00 3000 m př. Ž Finále tyč M Finále dálka Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále
10:30 3000 m př. M Finále oštěp 800g M Finále
11:00 100 m Ž Rozběh
11:15 100 m M Rozběh
11:30 800 m Ž Běh tyč Ž Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále
11:45 800 m M Běh
12:00 100 m př. Ž Běh oštěp 600g Ž Finále
12:15 110 m př. M Běh
12:35 400 m Ž Běh
12:50 400 m M Běh výška M Finále trojskok Ž Finále disk 2kg M Finále
13:05 100 m Ž Finále
13:15 100 m M Finále koule 4kg Ž Finále
13:35 400 m př. Ž Běh
13:50 400 m př. M Běh
14:10 200 m Ž Běh výška Ž Finále trojskok M Finále
14:20 koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
14:25 200 m M Běh
14:45 1500 m Ž Běh
15:00 1500 m M Běh
15:15 4x400 m Ž Běh
15:30 4x400 m M Běh
16:00 10km chůze M Finále 10km chůze Ž Finále

Parkování

Parkování pro všechny bude na parkovišti u sportovní haly TEZA.

Údaje pro GPS:
Ulice Lipová alej 4110/23
48°51´46.1´´S (N)
017°06´46.8´´V (E)

Parkování na stadionu je možné pouze v omezené míře.

Hodonín_logo