Běhání se svíčkou

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

6.3.2019

Místo

Vyškov (Atletický stadion za parkem ve Vyškově)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Magdaléna Hajzlerová 721715071 ahavyskov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Andrea Václavková
Technický ředitel Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz

Startují

ročníky 1929 - 2015
ročníky 1929 - 2015

Soutěže

Muži 150 m, 800 m, 5000 m
Ženy 150 m, 800 m, 3000 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve středu 6. března 2019 od 14:45 hodin ve vestibulu atletického stadionu za parkem ve Vyškově.

Startovné

Startovné u závodníků přihlášených v el. systému ČAS činí 40,- Kč, u závodníků přihlášených na místě činí startovné 60,- Kč. Přihlášky na místě lze provést max. 30 minut před startem příslušného závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 2. března 2019 do úterý 5. března 2019 do 20:00 hod..

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 14:45 hod. v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Po ukončení soutěže vrátí startovní číslo pořadateli na označené místo v prostoru cíle.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince v bezprostřední blízkosti stadionu ev. v okolí stadionu a sportovního areálu za parkem.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat v závodní kanceláři ve vestibulu atletického stadionu za parkem ve Vyškově nejpozději 30 minut před startem svého prvního startu v soutěži vč. zaplacení startovného.

Zdravotní služba

Zdravotní službu bude provádět Český červený kříž.

Časový pořad

středa, 6.3.2019

Čas Disciplíny
15:45 800 m Ž Běh
16:00 800 m M Běh
16:15 150 m Ž Běh
16:30 150 m M Běh
16:45 3000 m Ž Běh
17:10 5000 m M Běh

Další informace

Závodník může startovat v libovolném počtu disciplín.

Prezentace končí 30 minut před startem příslušného závodu.

Označené šatny slouží k převlékání a osobní hygieně závodníků, pořadatel neručí za případné ztráty.

Každý účastník startuje na vlastní zodpovědnost a odpovídá za svůj zdravotní stav.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu vzhledem k počtu přihlášených závodníků.

Věcné ceny  na trati 150 m v kategorii přípravek (2008 a ml.) vždy tři nejrychlejší závodníci. Dále věcné ceny na trati 800 m vždy tři nejrychlejší závodníci v kategoriích ml. žactva, st. žactva, dorostu a juniorů. Na trati 3000 m a 5000 m budou vyhlášeni první tři závodníci absolutního pořadí.

Klasifikace Dlouhé míle 2019 pro děti a mládež: jde o dvojzávod tzn. lze získat body jak na trati 150 m, tak i na trati 800 m. Na trati 3000 m a 5000 m nelze do Dlouhé míle 2019 bodovat.