Štafetový pohár - okresní kolo Hodonín

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

24.4.2019

Místo

Hodonín (stadion U Červených domků, J. Suka 41, Hodonín)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Lukáš Lípa 730553944 akhodonin@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Lípa
Lékař Marta Hanková
Výsledky zpracoval Lukáš Lípa 730553944 akhodonin@seznam.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Štafety smíšené     8 x 100 m (1.-3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)

                             8 x 100 m (4.-5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007)

                             8 x 200 m vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8 x 100m s následujícímrozdělením:2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009) 2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007)

                             8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x200 m "A"

PravidlaStartuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet bude měřen ručně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu od 8:30 do 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od pondělí 18.3.2019 od 00:01 hod. do úterý 23.4.2019 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8.30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Číslo musí být umístěno na hrudi.

Šatny

Šatny jsou umístěny v tribuně stadionu a slouží pouze pro převlečení závodníků. Za případné ztráty pořadatel neručí.

Parkování

Parkovat lze na parkovišti přímo v areálu stadionu U Červených domků.

Další informace

Doklady pro start.

Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvímškoly, kterou zkontroluje pořadatel.

Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků.

Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Odměny:

Okresní a krajská kola: školy na 1. – 3. místě v celkovém pořadí obdrží diplomy, poháry.

propozice_paticka_SP