Štafetový pohár - okresní kolo Brno - město

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje

Datum

24.4.2019

Místo

Brno (Vojtova 12c, 639 00 Brno -Štýřice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlavní rozhodčí Lubomír Křivánek
Hlasatel Jiří Proch
Časomíru zajišťuje Petr marčík
Výsledky zpracoval Jan Dvořák

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

STARTUJÍ:

Družstvo základní školy tvoří 16 žáků a žákyň ve složení:

kategorie I - 1. - 3. třída (2009, 2010, 2011, 2012)

kategorie II - 4. - 5. třída (2007, 2008, 2009)

Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy, třídou a datem narození.

DISCIPLÍNY:

8x 100 m - 1. - 3. třída (4 dívky + 4 chlapci)

8x 100 m - 4. - 5. třída (4 dívky + 4 chlapci)

8x 200 m A - 1. - 3. třída (2 dívky + 2chlapci) + 4.-5. třída (2 dívky + 2chlapci)

8x 200 m B - závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x 200 m A

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY: Skok daleký z místa, hod 1 kg medicinbalem.

Skok daleký z místa

1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009 žáci, žákyně

Skok daleký z místa

4. - 5.třída-ročník narození 2009, 2008, 2007 žáci, žákyně

Hod 1 kg medicinbalem: Všechny ročníky - žáci a žákyně.

Pravidla:

Skok daleký z místa: provádí pse snožmo, místo odrazu označeno čárou (ne z hrany doskočiště), měří se od čáry odrazu k místu doskoku dle pravidel atletiky. Výkony se zaznamenávají v metrech (např. 1,15 m). Každý závodník má 2 pokusy, které následují hned za sebou. Započítává se lepší výkon.

Hod medicinbalem 1 kg: děti házejí medicinbalem oběma rukama z místa od vyznačené čáry. Ve stoji rozkročném se zakloní a obouruč odhodí co nejdále, jako při autovém vhazování ve fotbale. Po odhodu je povoleno překročit místo odhodu ve směru hodu. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou, lepší z obou výsledků se započítává. Výsledky z doplňkových disciplín se do celkového pořadí nezapočítávají.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Online na www.stafetovypohar.cz

Přihlášení družstev je možné od 1. října 2018 do 23.4. 2019 12:00 hod..

Jedna škola může přihlásit na okresní kolo maximálně 2 družstva, která je nutno jednoznačně označit (např. ZŠ a MŠ Malířová – A, ZŠ a MŠ Malířová – B).

V písemné podobě je nutné přihlášku / soupisku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci.

Časový pořad

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
09:40 dálka odr. 4-5 zci Finále dálka odr. 4-5 zky Finále
10:00 8 x 100 m 1-3 zci Běh A
10:05 medicinbal 1-3 zky Finále medicinbal 1-3 zci Finále medicinbal 4-5 zci Finále medicinbal 4-5 zky Finále
10:10 8 x 100 m 1-3 zci Běh B
10:15 dálka odr. 1-3 zci Finále dálka odr. 1-3 zky Finále
10:20 8 x 100 m 4-5 zci Běh A
10:30 8 x 100 m 4-5 zci Běh B
11:00 8x200 mA 4-5 zci Běh A
11:20 8x200 mB 4-5 zci Běh
11:45 vyhlášení výsledků, předávání cen
propozice_paticka_SP