Černošice meeting I - V rámci slavnostního otevření sportoviště

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub ASK Dipoli Černošice Dobřichovice z.s.

Datum

28.4.2019

Místo

Černošice (Pod Školou 447, Černošice Mokropsy)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Tomáš Vodička 776 366 426 tvodicka@askcernosice.cz
Technický delegát Martin Capouch
Technický delegát Tomáš Vodička
Ředitel závodu Jakub Junek 775 622 550 jjunek@askcernosice.cz
Hlavní rozhodčí Jaromír Prokeš
Technický ředitel Jan Sirotek 774 330 566 jsirotek@askcernosice.cz
Hlasatel Vojtěch Novotný
Lékař Barbora Cíglerová
Vedoucí ceremonielu Jana Lagnerová Bálová 724 596 037 jlagnerova@askcernosice.cz
Hospodář Iva Ambrožová
Časomíru zajišťuje Online system s.r.o.
Výsledky zpracoval Online system s.r.o.

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009

Ročníky 2013 a mladší startovat nemohou. 

Soutěže

Dorostenci 100 m, 800 m
Dorostenky 100 m, 800 m
Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka
Juniorky 100 m, 800 m
Junioři 100 m, 800 m
Muži 100 m, 800 m, výška
Ženy 100 m, 800 m
Žáci 60 m, dálka
Ml. žáci 60 m, dálka
Ml. žákyně 60 m, dálka
Žákyně 60 m, dálka

Technická ustanovení

Závody jsou pouze pro pozvané závodníky. Toto se týká i kategorií přípravky a žactva. V případě, že se příhlásí nepozvaný závodník, bude technickým delegátem vyškrtnut. 

Maximální počet závodníků v bězích na 60 metrů je 60.
Maximální počet závodníků ve skoku dalekém je 26. Každý ze závodníků ve skoku dalekém bude mít 2 pokusy, v kategorii žactva 3 pokusy.
Kategorie přípravek startují bez startovních bloků. 


Maximální počet běžců v kategorii žen, resp. mužů je 12. Na exhibiční běhy (100m a skok vysoký) vybírá přihlášené závodníky technický delegát. 
Základní výšky a zvyšování určí technický delegát podle výkonnosti přihlášených závodníků. 
Technický delegát vybírá závodníky na základě počtu přihlášených závodníků a dosažených výkonů. 
Běh na 800 metrů se startuje z čáry - seběh do první dráhy ihned po startu. Kategorie jsou sloučené. 

Vstup na závodní plochu mají pouze závodníci a organizátoři s akreditací. Diváci a trenéři mají vyhrazené prostory mimo závodní plochu. 
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a technických ustanovení. 

 


 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 11:00 hodin u hlavního vchodu na sportoviště. 

Přihlášky

Přihlášky na dětské závody a exhibiční závody jsou pouze předem ONLINE na webu: www.atletika.cz a www.askcernosice.cz
Přihlášky na běhy na 800 metrů na webu: www.atletika.cz a www.askcernosice.cz nebo na místě v den závodu do 15:15 v závodní kanceláři. 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 11:00 v závodní kanceláři. Startovní čísla jsou pro všechny pozvané závodníky (100m, výška) a na běhy na 800 metrů.
Každý pozvaný závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky mohou mít pouze jedno startovní číslo, na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na protilehlé rovince. Na rozcvičovací plochu budete vpuštěni pouze s akreditací nebo společně s organizátory. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorech sportoviště. Pro pozvané závodníky je připravena VIP šatna a pro děti a mládež šatna na odložení věcí. 

Startovní listiny

Startovní listiny sprintů, skoku do výšky a do dálky budou vyvěšeny na informační tabuli ve 13:00.
Startovní listiny běhů na 800 metrů budou vyvěšeny na informační tabuly v 15:30. 

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na webu www.askcernosice.cz 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotnickou službu zajišťuje Barbora Cíglerová, sestra a na urgentním příjmu. 

Časový pořad

neděle, 28.4.2019

Čas Disciplíny
12:00 Prezence v závodní kanceláři (U vchodu na sportoviště)
12:45 Slavnostní otevření sportoviště
13:00 Rozcvičení dětí s trenéry
13:30 60 m EleZm Běh dálka Žkm Finále dálka Žky Finále
14:00 60 m EleHm Běh dálka Žcm Finále dálka Žci Finále
14:15 výška M Finále
14:30 60 m EleZ Běh dálka EleZm Finále
15:00 60 m EleH Běh dálka EleHm Finále
15:30 60 m Žky Běh 60 m Žkm Běh dálka EleZ Finále
15:50 60 m Žci Běh 60 m Žcm Běh
16:00 dálka EleH Finále
16:20 100 m Ž Finále 100 m Dky Finále 100 m Jky Finále
16:30 100 m M Finále 100 m Dci Finále 100 m Jři Finále
16:45 800 m Ž Finále 800 m Jky Finále 800 m Dky Finále
16:55 800 m M Finále 800 m Jři Finále 800 m Dci Finále
17:10 Exhibice (basketbal, rope-skipping, zumba)
17:40 Slavnostní vyhlášení všech kategorií
19:00 Koncert kapely v amfiteátru

Stravování

Občerstvení po celý den zajišťuje Kafé Vera.

Parkování

Parkování pro VIP závodníky a organizátory bude zajištěno v areálu sportoviště. Parkování pro veřejnost a ostatní závodníky bude zajištěno v okolí ZŠ Černošice. 

Akreditace, vstupenky

Akreditace pro organizátory a VIP závodníky budou k vyzvednutí v závodní kanceláři u vstupu na sportoviště. 

Další informace

V průběhu celé akce bude pro děti zajištěn doprovodný program a soutěže na víceúčelovém hřišti. 
Na akci jsou pozvané slavné osobnosti České atletiky, starosta města Černošice a další...