Halový pětiboj SpS

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

9.3.2019

Místo

Plzeň (Stadion města Plzně, Vejprnická 1253/36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Pavel
Hlavní rozhodčí Lenka Fialová
Technický ředitel Vladimír Bartůněk
Časomíru zajišťuje David Bohmann
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009

Startují pouze závodníci AK ŠKODA Plzeň a pozvaných klubů.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši pětiboj h
Atletická minipřípravka-hoši pětiboj h
Atletická přípravka-dívky pětiboj h
Atletická minipřípravka-dívky pětiboj h

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 9.3. od 8.00 hodin v prostorách vstupní haly.

Startovné

Členové oddílu AK ŠKODA Plzeň zdarma.

Členové cizích oddílů platí startovné 50,- Kč bez ohledu na počet disciplín. Startovné bude uhrazeno v závodní kanceláři v prostorách vstupní haly před zahájením závodu.

Závodníci bez uhrazeného startovného nebudou připuštěni k soutěži.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.3. do 7.3. 23:59

Závodníci se přihlašují do disciplíny "pětiboj", čímž budou přihlášeni ke všem disciplínám

Rozcvičování

Vzhledem k velikosti prostor bude v tunelu v omezené míře, popřípadě na venkovním stadionu

Šatny

Šatny budou v tribuně stadionu, budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit. 

Pro závodníky jsou určeny šatny č. 1 a 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách vstupu do tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostorách vstupu do tunelu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostorách vstupu do tunelu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 9.3.2019

Čas Disciplíny
08:00 pětiboj h EleHm pětiboj h EleH pětiboj h EleZm pětiboj h EleZ
09:00 60m př. EleHm 2011 dálka EleZm 2011
09:15 60m př. EleHm 2010
09:30 60m EleHm 2011 dálka EleZm 2010
09:45 60m EleHm 2010
10:00 60m př. EleZm 2011 dálka EleHm 2011
10:15 60m př. EleZm 2010
10:30 60m EleZm 2011 dálka EleHm 2010
10:45 60m EleZm 2010
11:00 hod plným míčem 1kg EleHm 2011 dálka z místa EleZm 2011
11:20 hod plným míčem 1kg EleHm 2010 dálka z místa EleZm 2010
11:30 60m př. EleH 2009 dálka EleZ 2009
11:40 hod plným míčem 1kg EleZm 2011 dálka z místa EleHm 2011
11:45 60m př. EleH 2008
12:00 hod plným míčem 1kg EleZm 2010 dálka z místa EleHm 2010 60m EleH 2009 dálka EleZ 2008
12:15 60m EleH 2008
12:30 60m př. EleZ 2009 dálka EleH 2009 Vyhlášení vítězů ročníky 2010 a 2011
12:45 60m př. EleZ 2008
13:00 60m EleZ 2009 dálka EleH 2008
13:15 60m EleZ 2008
13:30 hod plným míčem 1kg EleH 2009 dálka z místa EleZ 2009
13:50 hod plným míčem 1kg EleH 2008 dálka z místa EleZ 2008
14:10 hod plným míčem 1kg EleZ 2009 dálka z místa EleH 2009
14:30 hod plným míčem 1kg EleZ 2008 dálka z místa EleH 2008
15:00 Vyhlášení vítězů ročníky 2008 a 2009