1. kolo společného krajského přeboru družstev juniorů a dorostu libereckého a královéhradeckého kraje

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl AC TJ Jičín

Datum

5.5.2019

Místo

Jičín (Městský stadion v Jičíně, Revoluční ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Adam Zikmund
Hlavní rozhodčí Vlastimil Jenček
Technický ředitel Jiří Kotlář
Řídící soutěže družstev Petr Šindelář, Roman Málek, Adam Ovčarik
Časomíru zajišťuje Lynx Team SK Nové Město nad Metují

Startují

ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005
ročníky 2000 - 2005
ročníky 2002 - 2005

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, tyč, dálka, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, tyč, dálka, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, tyč, dálka, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, tyč, dálka, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování v tyči: dorostenky a juniorky 200 cm, dorostenci 250 cm, junioři 310 cm
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v klubovně AC TJ Jičín od 8:30 hodin - zahájení prezentace - škrty v přihláškách. Porada vedoucích v 9:15 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 23. 4. do soboty 4. 5. 2019 do 18:00 hodin

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. Rozcvičovací pokusy v sektoru vždy 15 minut před závodem za přítomnosti rozhodčího.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v cílovém domku.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v šatnovém objektu na stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na cílovém domku.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na cílovém domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na cílovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Lékař závodu bude po celou dobu přítomen na tribuně.

Časový pořad

neděle, 5.5.2019

Čas Disciplíny
09:30 chůze 3000m Jři Finále chůze 3000m Dci Finále
09:45 chůze 3000m Jky Finále chůze 3000m Dky Finále
10:00 100 m př. Dky Běh tyč Jři Finále tyč Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále oštěp 700g Dci Finále
10:10 100 m př. Jky Běh dálka Jky Finále
10:20 110 m př. Dci Běh
10:30 110 m př. Jři Běh
10:45 100 m Dky Rozběh
10:55 100 m Jky Rozběh
11:05 100 m Dci Rozběh dálka Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 800g Jři Finále
11:15 100 m Jři Rozběh
11:25 1500 m Dky Běh 1500 m Jky Běh
11:40 1500 m Dci Běh 1500 m Jři Běh
12:00 100 m Dky Finále A tyč Jky Finále tyč Dky Finále kladivo 5kg Dci Finále oštěp 500g Dky Finále
12:05 100 m Dky Finále B
12:10 100 m Jky Finále A dálka Jři Finále
12:15 100 m Jky Finále B
12:20 100 m Dci Finále A
12:25 100 m Dci Finále B
12:30 100 m Jři Finále A
12:35 100 m Jři Finále B
12:40 400 m Dky Běh
12:50 400 m Jky Běh
13:00 400 m Dci Běh dálka Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 600g Jky Finále
13:10 400 m Jři Běh
13:30 4x100 m Dky Běh
13:40 4x100 m Jky Běh
13:50 4x100 m Dci Běh
14:00 4x100 m Jři Běh

Stravování

Základní stravování v občerstvení na stadionu. Možno využít restaurace v sousedním sportovním areálu.