Krajský přebor mužů a žen

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl AC TJ Jičín

Datum

26.5.2019

Místo

Jičín (Městský stadion v Jičíně, Revoluční ulice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Šindelář
Ředitel závodu Miloš Starý
Hlavní rozhodčí Vlastimil Jenček
Technický ředitel Jiří Kotlář
Lékař MUDr. Zbyněk Zikmund
Časomíru zajišťuje Petr Jeřábek - AC Slovan Liberec
Výsledky zpracoval Petr Šindelář 775956875 sindelarp@seznam.cz

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 1929 - 2005

Mladší kategorie startují pouze v disciplínách vypsaných pro muže a ženy, v rozsahu závodění své věkové kategorie!

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x150 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x150 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Základní výšky: skok vysoký muži 160 cm, ženy 135 cm; skok o tyči muži 300 cm, ženy 200 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém objektu od 8:30 hodin.

Startovné

Závodníci platí startovné ve výši 60,- Kč za disciplínu. Závodníci startující mimo soutěž hradí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly pouze na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 20. 5. do soboty 25. 5. do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu přízemí cílového objektu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v šatnovém objektu na stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na cílovém objektu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na cílovém objektu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na cílovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Lékař závodu bude po dobu závodu přítomen na tribuně.

Časový pořad

neděle, 26.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Ž Běh výška M Finále dálka Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
10:15 tyč M Finále
10:20 110 m př. M Běh
10:40 100 m Ž Rozběh
10:50 100 m M Rozběh
11:05 800 m Ž Běh kladivo 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
11:15 800 m M Běh výška Ž Finále dálka M Finále
11:30 100 m Ž Finále A
11:35 100 m Ž Finále B
11:40 100 m M Finále A
11:45 100 m M Finále B
11:50 400 m Ž Finále
12:00 400 m M Finále
12:10 3000 m Ž Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
12:20 tyč Ž Finále
12:30 5000 m M Finále
12:45 trojskok Ž Finále
13:00 400 m př. Ž Běh
13:15 400 m př. M Běh
13:30 200 m Ž Běh trojskok M Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
13:40 200 m M Běh
13:55 1500 m Ž Finále
14:05 1500 m M Finále
14:15 4x150 m Ž Finále
14:25 4x150 m M Finále
14:40 4x400 m Ž Finále
14:50 4x400 m M Finále

Stravování

Základní občerstvení je v bufetu na stadionu. Lze využít restauraci v sousedním sportovním areálu.