Štafetový pohár - okresní kolo Blansko

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ASK Blansko

Datum

24.4.2019

Místo

Blansko (atletický stadion ASK Blansko, Mlýnská 19, Sportovní ostrov Ludvíka Daňka)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Martin Bezdíček 606 11 92 00 rcteambk@email.cz
Časomíru zajišťuje ASK Blansko
Výsledky zpracoval Jíří Ošlejšek

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Disciplíny:

8x 100m  1. – 3.třída ( 4 dívky + 4 chlapci )

8x 100m  4. – 5. třída ( 4 dívky + 4 chlapci )

8x 200m A   1. – 3. třída ( 2 dívky + 2 chlapci ) + 4. – 5. třída ( 2 dívky + 2 chlapci )

8x 200m B    závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x 200m A

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupně školy.

DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY: Skok daleký z místa, hod 1kg medicinbalem

Skok daleký z místa:

1.– 3. třída – ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009 mladší žáci, žákyně

4.– 5. třída – ročník narození 2009, 2008, 2007  mladší žáci, žákyně

Hod 1kg medicinbalem:

1.– 3. třída – ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009 mladší žáci, žákyně

4.– 5. třída – ročník narození 2009, 2008, 2007  mladší žáci, žákyně

Pravidla:

Skok daleký z místa: provádí se snožmo, místo odrazu je označeno čarou, měří se od čáry odrazu k místu doskoku dle pravidel atletiky. Výkony se zaznamenávají v metrech ( 1,15m ). Každý závodník má 2 pokusy, které následují za sebou. Započítává se lepší výkon.

Hod medicinbalem 1kg: Děti házejí oběma rukama z místa od vyznačené čáry. Ve stoji rozkročeném se zakloní a obouruč odhodí co nejdále, jako při autovém vhazování ve fotbale. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou, lepší z obou výsledků se započítává.

Výsledky z doplňkových disciplín se do celkového pořadí nezapočítávají.

 

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 1.3.2019 08:00 do 23.4. 12:00hod 

Jedna škola může přihlásit na okresní kolo maximálně 2 družstva, která je nutno jednoznačně označit ( např. ZŠ a MŠ Dolní A, ZŠ a MŠ Dolní B )

V písemné podobě je nutné přihlášku / soupisku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci.

Časový pořad

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
09:00 8 x 100 m 1-3 sm Běh A
09:15 8 x 100 m 1-3 sm Běh B
09:30 8 x 100 m 4-5 sm Běh A
09:45 8 x 100 m 4-5 sm Běh B
10:00 dálka 1-3 zci Finále dálka 1-3 zky Finále dálka 4-5 zci Finále dálka 4-5 zky Finále
10:30 medicinbal 1-3 zci Finále medicinbal 1-3 zky Finále medicinbal 4-5 zci Finále medicinbal 4-5 zky Finále
11:00 8x200 mA 1-5 sm Běh A
11:12 8x200 mB 1-3 zci Běh B
propozice_paticka_SP