Zahajovací závody mladšího a staršího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Datum

11.5.2019

Místo

Slavkov u Brna (Městský stadion. U Stadionu, Slavkov u Brna 68401)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jakub Navrátil 605260418 info@welders.cz
Ředitel závodu Mgr. Zdeněk Vičar
Lékař ZZS JMK

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Nepřihlašujte závodníky mimo uvedené kategorie, nebude jim umožněno startovat!

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 600 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 600 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cílové rovinky od 7:30.

Závodníky a závodnice prezentuje vedoucí družstva před zahájením závodů, nejpozději 30 min. před startem prvních disciplín.

Startovné

Startovné činí 50,- za závodníka splatné na místě před zahájením závodů v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2019 do 9.5.2019 (22:00)

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Každý závodník/závodnice v běhu na 600/800m, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Šatny

Šatny a sprchy jsou k dispozici v prostoru kabin nad hlavní tribunou. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 11.5.2019

Čas Disciplíny
09:00 100 m př. Žky výška Žky dálka Žcm koule 4kg Žci
09:20 100 m př. Žci
09:40 60 m př. Žkm
10:00 60 m př. Žcm
10:20 60 m Žky výška Žkm dálka Žci koule 3kg Žky
10:40 60 m Žci
11:00 60 m Žkm
11:20 60 m Žcm
11:40 300 m Žky výška Žci dálka Žkm koule 3kg Žcm oštěp 500g Žky
12:00 300 m Žci
12:20 300 m Žkm
12:40 300 m Žcm
13:00 800 m Žky výška Žcm dálka Žky koule 2kg Žkm oštěp 600g Žci
13:20 800 m Žci
13:40 600 m Žkm
14:00 600 m Žcm

Stravování

Na stadionu je možnost zakoupení drobného občerstvení.

Parkování

Parkování je zajištěno přímo v areálu stadionu, případně v blízkosti stadionu na k tomu určených plochách. Parkování je zdarma.