Slavkovský čtyřboj přípravek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Datum

15.6.2019

Místo

Slavkov u Brna (Městský stadion. U Stadionu, Slavkov u Brna 68401)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jakub Navrátil 605260418 info@welders.cz
Ředitel závodu Mgr. Zdeněk Vičar 73666268 zdenek.vicar@seznam.cz

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009

Nepřihlašujte závodníky mimo uvedené kategorie, nebude jim umožněno startovat!

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická minipřípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Atletická minipřípravka-dívky čtyřboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky pro víceboje, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodit v tretrách je povoleno. Běh na 60m je z bloků, běh na 400m je z polovysokého startu a sbíhá se do 1. dráhy.

Skok daleký je měřen z místa odrazu, nikoliv z prkna.

U vrhu koulí bude přihlíženo k správnému technickému provedení vrhu (nikoliv hodu!)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné je 100,- za startujícího, splatné při prezenci v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají jednotlivci nebo oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.6. do 13.6.2019

Neregistrovaní se mohou přihlásit rovněž mailem na treneri.atletika@seznam.cz 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat nejpozději před startem běhů na 400m na dráze. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu běhu na 400m startovní číslo připevněno a to  bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Startovní číslo je nutné odevzdat bezodkladně po doběhu do cíle.

Šatny

Šatny, toalety a sprchy jsou k dispozici v kabinách nad hlavní tribunou.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 15.6.2019

Čas Disciplíny
09:00 čtyřboj EleHm čtyřboj EleH čtyřboj EleZm čtyřboj EleZ

Stravování

Na stadionu je možné si zakoupit drobné občerstvení.

Parkování

Parkování je možné v areálu stadionu, případně v jeho blízkosti na plochách k tomu určených. Parkovné je zdarma.