Štafetový pohár - okresní kolo Šumperk

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje TJ Šumperk, z.s.

Datum

7.5.2019

Místo

Šumperk (Tyršův stadion, Žerotínova 55, Šumperk, 78701)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jarmila Hynková
Časomíru zajišťuje Tomáš Vyklydal
Výsledky zpracoval Tomáš Vykydal

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

  1. Mohou startovat všechny školy v ČR.
  2. Družstvo tvoří 16 žáků jedné školy.
  3. Běží se 3 štafety, časy štafet se sčítají. Vítězí nejrychlejší škola. 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce 

https://www.stafetovypohar.cz/startovni-listina/district/2019/olomoucky#sumperk

Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků.

Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

 

Časový pořad

úterý, 7.5.2019

Čas Disciplíny
09:00 prezentace
09:30 dálka 1-3 zci Finále medicinbal 1-3 zky Finále
10:00 8 x 100 m 1-3 zci Běh dálka odr. 4-5 zky Finále medicinbal 4-5 zci Finále
10:15 8 x 100 m 1-3 zky Běh
10:30 dálka 1-3 zky Finále 8 x 100 m 4-5 zci Běh medicinbal 1-3 zci Finále
10:45 8 x 100 m 4-5 zky Běh
11:00 8x200 mA 4-5 zky Běh
11:15 8x200 mB 4-5 zci Běh dálka odr. 4-5 zci Finále medicinbal 4-5 zky Finále

Další informace

  • Okresní a krajská kola: školy na 1. – 3. místě v celkovém pořadí obdrží diplomy, poháry a věcné ceny. Závodníci a závodnice v hodu medicinbalem, skoku z místa a skoku dalekém, kteří se umístí na 1. místě obdrží medaile.

 

VÍCE O SOUTĚŽI: https://www.stafetovypohar.cz/o-soutezi

 

propozice_paticka_SP