Štafetový pohár - okresní kolo Prostějov

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

3.5.2019

Místo

Prostějov (stadion RG a ZŠ města Prostějov, Studentská 4/2)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Dalibor Ovečka 604821175 D.Ovecka@seznam.cz
Hlavní rozhodčí PhDr. Antonín Bůžek
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 25.3.2019 do 30.4.2019 do 24:00

Šatny

Šatny  a WC jsou k dispozici v budově Atletického klubu Prostějov, z. s.

Zdravotní služba

Zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

pátek, 3.5.2019

Čas Disciplíny
08:30 prezentace
09:30 slavnostní zahájení
10:00 8x100m (1. - 3. tř.)
10:30 8x100m (4. - 5. tř.)
11:00 8x200m (A, B)
propozice_paticka_SP