Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Jeseník, Kategorie III a IV

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje OR AŠSK Jeseník

Datum

16.05.2019

Místo

Jeseník (ZŠ Jeseník Nábřežní 413/28, 790 01 Jeseník)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Bc. Daniel Krčmář 775955377 krcmar@duhajes.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Robert Novotný
Výsledky zpracoval Bc. Daniel Krčmář 775955377 krcmar@duhajes.cz

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2005 - 2007
ročníky 2003 - 2005
ročníky 2003 - 2005

DISCIPLÍNY:                     

Kategorie IV:

starší žáci 
60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4 x 60m 

starší žákyně 
60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg, štafeta 4 x 60m 

Kategorie III:

mladší žáci 
60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150 g, štafeta 4 x 60 m 
mladší žákyně 
60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod míčkem 150g, štafeta 4 x 60 m

Soutěže

Technická ustanovení

Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci / závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva / dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4 x 60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášky: elektronicky na stránkách soutěže: www.poharrozhlasu.cz .

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 16.5.2019

Čas Disciplíny
08:00 Prezence
08:30 Porada vedoucích družstev
08:50 Slavnostní zahájení
09:00 Start prvních disciplín
14:00 Vyhlášení vítězů

Další informace

Detailní časový program bude upraven podle počtu přihlášených družstev a bude k dispozici v den závodu.

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech mají závodníci / závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

                                                                                         

Doklady pro start:          

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

 

Bodování:                        

Vítězí družstvo s nejvyšším součtem bodů ze všech disciplín. Při rovnosti bodů vítězí družstvo, které získalo větší počet bodů ve větším počtu disciplín.

Postup:                              

Do krajského finále postupuje vítězné družstvo z okresního kola v každé kategorii.  V krajském finále startuje zpravidla 8 družstev v každé kategorii. Počet startujících družstev v krajském finále lze doplnit o další družstva s nejvyšším bodovým ziskem. Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

propozice_paticka_PR