Krajské finále Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Olomoucký, Kategorie III a IV

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje TJ Šumperk, z.s.

Datum

23.05.2019

Místo

Šumperk (Tyršův stadion, Žerotínova 55, Šumperk, 78701)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Tomáš Vykydal 777582996 tom.vykydal@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Květoslav Vykydal
Časomíru zajišťuje Tomáš Vykydal
Výsledky zpracoval Jarmila Hynková 777582996

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2005 - 2007
ročníky 2003 - 2005
ročníky 2003 - 2005

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve všech kolech mají závodníci/závodnice ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem 4 soutěžní pokusy. Ve všech kolech PR se ve skoku vysokém po celou dobu soutěže zvyšuje po 4 centimetrech.

Omezení startů

Každý žák může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo mohou startovat tři závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva/dvě nejlepší bodují. Družstvo tvoří max. 10 závodníků/závodnic. V běhu na 4x60 m mohou startovat dvě štafety za družstvo, boduje lepší štafeta.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně nad cílem od 08:00.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.5. 2019 do 22.5. 2019 do 20:00.

Přihlašujte se pouze pod jedním přihlašovacím údajem (email, heslo), určeným pro jednu základní školu. Nepoužívejte pro jednotlivé kategorie jedné školy více přihlašovacích údajů.

Případné změny oznamte v den závodu v závodní kanceláři nejpozději do 09:00 hodin. V přihlášce uveďte osobní rekordy žáků. Podle nich budou nasazováni do rozběhů (60 m, běhy).

Šatny

Šatny jsou k dispozici v suterénu basketbalové haly (při příchodu do areálu vpravo).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu mezi tribunami. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Hodnocení bude provedeno bodováním jednotlivých disciplín pomocí programu Atletická kancelář 2. Vítězí družstvo s nejvyšším součtem počtu bodů za všechny disciplíny. V případě rovnosti bodů vítězí družstvo, které získá ve větším počtu disciplín větší počet bodů.

Do republikového finále postupuje 6 vítězných družstev s nejvyšším počtem bodů z celkového pořadí v dané kategorii ze všech 15 krajských finále a další 2 družstva v každé kategorii s nejvyšším počtem bodů bez ohledu na pořadí. V republikovém finále tedy startuje 8 družstev v každé kategorii.

Protesty

Je možno podat ihned do 30 min po vzniku události hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2

Časový pořad

čtvrtek, 23.5.2019

Čas Disciplíny
08:00 Prezentace (8:00-9:00)
09:30 4x60 m Žcm Běh výška Žci
09:45 4x60 m Žky dálka Žcm Finále
10:00 4x60 m Žkm Běh výška Žky
10:15 4x60 m Žci kriket Žkm Finále
10:30 60 m Žky Běh koule 4kg Žci Finále
10:45 60 m Žcm Běh dálka Žkm Finále
11:00 60 m Žci Běh
11:15 60 m Žkm Běh výška Žcm Finále
11:30 výška Žkm Finále kriket Žcm Finále
11:45 dálka Žky Finále
11:55 koule 3kg Žky Finále
12:30 1000 m Žcm Běh
12:45 800 m Žky Běh dálka Žci Finále
13:00 600 m Žkm Běh
13:15 1500 m Žci Běh
14:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

propozice_paticka_PR