Štafetový pohár - okresní kolo Zlín

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje AK Zlín, z.s.

Datum

24.4.2019

Místo

Zlín (Hradská 854)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Stanislav Laciga +420604668673 slaciga@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu.  Závodníci se po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.). Závodníci mladší věkové kategorie mohou předávat „štafetové kroužky“. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet na okresním kole bude měřen  ručně. Na krajském a celorepublikovém finále pouze elektronicky.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:30 hodin v budově šaten Stadionu Mládeže, Hradská 854, Zlín.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska

Startovní listiny

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Časový pořad

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
09:00 Slavnostní zahájení
09:15 8 x 100 m 1-3 zci Běh
09:30 8 x 100 m 1-3 zky Běh
09:45 8 x 100 m 4-5 zci Běh
10:00 8 x 100 m 4-5 zky Běh
10:15 dálka 4-5 zci Finále dálka odr. 1-3 zci Finále medicinbal 1-3 zci Finále
10:30 dálka 4-5 zky Finále dálka odr. 1-3 zky Finále medicinbal 4-5 zci Finále
10:45 medicinbal 1-3 zky Finále medicinbal 4-5 zky Finále
11:00 8x200 mA 4-5 zci Běh
11:30 8x200 mB 4-5 zci Běh
12:00 Slavnostní vyhlášení

Další informace

Časový pořad:

Časový pořad je pouze orientační a může se měnit podle počtu startujících atd. 

Hodnocení:

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U štafety 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Odměny:

První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy, medaile a poháry. Každý závodník navíc malý dárek. V doplňkových disciplínách obdrží vítěz kategorie medaili a diplom.

propozice_paticka_SP