Štafetový pohár - okresní kolo Vsetín

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Valašské Meziříčí, SVČ Domeček Valašské Meziříčí, OR AŠSK Vsetín

Datum

9.4.2019

Místo

Valašské Meziříčí (Žerotínová 736 ,Valašské Meziříčí 75701)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Zuzana Hadašová 603322722 AtletikaValMez@seznam.cz
Technický ředitel Kateřina Sadílková 725280130 sadilkova-ddm@seznam.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

STARTUJÍ:

Družstvo základní školy tvoří 16 žáků a žákyň ve složení:

kategorie I - 1. - 3. třída (2009, 2010, 2011, 2012)

kategorie II - 4. - 5. třída (2007, 2008, 2009)

Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy, třídou a datem narození.

DISCIPLÍNY:

8x 100 m - 1. - 3. třída (4 dívky + 4 chlapci)

8x 100 m - 4. - 5. třída (4 dívky + 4 chlapci)

8x 200 m A - 1. - 3. třída (2 dívky + 2chlapci) + 4.-5. třída (2 dívky + 2chlapci)

8x 200 m B - závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x 200 m A

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY: Skok daleký z místa, hod 1 kg medicinbalem.

Skok daleký z místa

1. - 3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009 žáci, žákyně

Skok daleký z místa 

4. - 5.třída-ročník narození 2009, 2008, 2007 žáci, žákyně

Hod 1 kg medicinbalem: Všechny ročníky - žáci a žákyně.

Pravidla:

Skok daleký z místa: provádí se snožmo, místo odrazu označeno čárou (ne z hrany doskočiště), měří se od čáry odrazu k místu doskoku dle pravidel atletiky. Výkony se zaznamenávají v metrech (např. 1,15 m). Každý závodník má 2 pokusy, které následují hned za sebou. Započítává se lepší výkon.

Hod medicinbalem 1 kg: děti házejí medicinbalem oběma rukama z místa od vyznačené čáry. Ve stoji rozkročném se zakloní a obouruč odhodí co nejdále, jako při autovém vhazování ve fotbale. Po odhodu je povoleno překročit místo odhodu ve směru hodu. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou, lepší z obou výsledků se započítává. Výsledky z doplňkových disciplín se do celkového pořadí nezapočítávají.

 

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8:00 hodin na stadionu ve Valašském Meziříčí.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 7.2. do 8.4. do 18:00.

Časový pořad

úterý, 9.4.2019

Čas Disciplíny
09:00 dálka 4-5 zky dálka 4-5 zci 8 x 100 m 1-3 zky 8 x 100 m 1-3 zci
09:30 dálka 1-3 zky dálka 1-3 zci medicinbal 4-5 zky medicinbal 4-5 zci
10:00 8 x 100 m 4-5 zky 8 x 100 m 4-5 zci medicinbal 1-3 zky medicinbal 1-3 zci
10:30 8x200 mA 4-5 zky
10:45 8x200 mB 4-5 zky
11:15 Vyhlášení výsledků,
propozice_paticka_SP