Štafetový pohár - okresní kolo Plzeň - jih

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Základní škola Josefa Hlávky Přeštice

Datum

24.4.2019

Místo

Přeštice (Na Jordáně 1146, 33401 Přeštice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Mgr. Petr Fornouz 377 981 921 fornouz@zsprestice.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Miroslav Neuvirt
Technický ředitel Mgr. Ilona Malátová
Řídící soutěže družstev Mgr. Čeněk Smetana
Výsledky zpracoval Mgr. Naděžda Květoňová kvetonova@zsprestice.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Z důvodu atypické velikosti atletické dráhy jsou délky tratí upraveny.

Projednána úprava délek. Délky 100 m a 200 m upraveny dle délky oválu.                                                                                                                           

STARTUJE se ze startovní čáry z polovysokého startu. Doporučuje se uspořádat běhy po čtyřech až

pěti štafetách pro okresní kolo a běhy po pěti až šesti štafetách pro krajská finále. Závodníci se po startu

hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území 20 m bude viditelně vyznačeno.

Všechny štafety budou předávat štafetový kolík. Čas štafet na okresním kole bude měřen ručně.

Štafety smíšené:       8x111,1 m         (1.-3. třída - ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009)

                                  8x111,1 m        (4.-5. třída - ročník narození 2009, 2008, 2007)

                                  8x166,6 m   A  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x111,1m s následujícím rozdělením:  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída - ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009); 2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída - ročník narození 2009, 2008, 2007) 8x166,6 m  B závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8x166,6 m  A  

Doplňkové disciplíny: Z důvodu rozvoje všestrannosti nejmladších atletů tyto disciplíny vyplní prostor, 

                                      kdy děti čekají na další start štafetového běhu. Do celkového hodnocení

                                      výsledků Štafetového poháru se nezapočítávají. Dle výsledků ve skoku a hodu se   

                                      vyhlašují vítězové v závodě a kategoriích 1. – 3. třída a 4. – 5. třída.                                   

 

Skok daleký z místa

                                      1.-3. třída-ročník narození 2012, 2011, 2010, 2009

                                      4.-5. třída-ročník narození 2009, 2008, 2007

                                      Provádí se snožmo, místo odrazu označeno čárou (ne z hrany doskočiště), měří     

                                      se od čáry odrazu k místu doskoku dle pravidel atletiky. Výkony se

                                      zaznamenávají v metrech (např. 1,15 m). Každý závodník má 2 pokusy, které

                                      následují hned za sebou. Započítává se lepší výkon

 

Hod 1 kg medicinbalem: Všechny ročníky

                                       Děti házejí medicinbalem oběma rukama z místa od vyznačené čáry. Ve stoji      

                                       rozkročném se zakloní a obouruč odhodí co nejdále, jako při autovém     

                                      vhazování ve fotbale. Po odhodu je povoleno překročit místo odhodu ve směru      

                                       hodu. Každý atlet má 2 pokusy, které absolvuje hned za sebou, lepší z obou             

                                       výsledků se započítává.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 22.3.2019 13:10 do 23.4.2019 20:00

Časový pořad

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
09:00 Začátek prezentace družstev
09:30 Konec prezentace družstev
09:31 Porada vedoucích družstev
09:45 Nástup družstev, zahájení
10:00 8 x 100 m 1-3 sm
10:05 dálka 1-5 sm medicinbal 1-5 sm
10:30 8 x 100 m 4-5 sm
11:00 8x200 mB 1-5 sm
11:30 8x200 mA 1-5 sm
12:00 Vyhlášení výsledků
propozice_paticka_SP