1. kolo KP družstev mužů, žen a mladšího žactva

Logo NVCEL barevní

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Nová Včelnice, z.s.

Datum

19.5.2019

Místo

Nová Včelnice (Školní 372, 378 42 Nová Včelnice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Strnad 724 094 914 statika.strnad@gmail.com
Hlavní rozhodčí PhDr. Miloslav Lapka
Řídící soutěže družstev Václav Tipka pro M, Ž; Bohuslava Váňová pro ml. žactvo
Hlasatel Marek Strnad
Lékař Veronika Strnadová
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval Marek Víta

Startují

ročníky 1929 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 1929 - 2005
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Muži 100 m, 400 m, 3000 m, 110 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8:45 hodin v prostoru cíle.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do pátku 17.5.2019 20:00 hodin.

Vytištěný přehled startujících s případnými škrty odevzdá vedoucí do 9:15 hodin v závodní kanceláři. Přihlášky štafet se podávají na kartičkách.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději do 10:00 předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách tělocvičny, pouze na převlečení. Pořadatel nenese odpovědnost za věci ponechané v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 19.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. M výška Ž dálka Žcm koule 7,26kg M oštěp 400g Žkm
10:15 100 m př. Ž
10:30 60 m př. Žcm
10:50 60 m př. Žkm
11:10 800 m Žcm výška M dálka Žkm koule 4kg Ž oštěp 500g Žcm
11:20 800 m Žkm
11:35 100 m M
11:45 100 m Ž
12:00 60 m Žcm
12:20 60 m Žkm výška Žcm tyč Ž dálka M koule 2kg Žkm oštěp 600g Ž
12:40 3000 m M
13:00 1500 m Ž
13:15 300 m Žcm
13:20 výška Žkm tyč M dálka Ž koule 3kg Žcm oštěp 800g M
13:30 300 m Žkm
13:50 400 m M
14:00 400 m Ž
14:10 4x60 m Žcm
14:20 4x60 m Žkm
14:30 4x100 m M
14:40 4x100 m Ž

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu na stadionu.