Atletické přebory městského obvodu Ostrava - Jih

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

20.3.2019

Místo

Ostrava - Vítkovice (Atletická hala Ostrava, Starobělská ul. )

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Olšer Martin molser@seznam.cz
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí PhDr. Danuše Vandrolová
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Žáci 8. a 9. tříd základních škol.

Každou školu mohou reprezentovat 1 nebo 2 smíšená družstva.

Družstvo tvoří 5 dívek a 5 chlapců 8. třídy a 5 dívek a 5 chlapců 9. třídy

Soutěže

Žáci 60 m, 800 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, 600 m, 4x200 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce budou určeny podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 8,00hod.

Přihlášky

Přihlášky podávají školy do 6.3.2019.

Přihlášky se jmény závodníků (příloha) do 13.3.2019 e-mailem na adresu: molser@seznam.cz

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale, budou označeny a slouží pouze k převlékání.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu unhlavního vchodu.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

středa, 20.3.2019

Čas Disciplíny
08:00 prezetace
09:00 60 m Žky dálka Žci
09:30 60 m Žci koule 3kg Žky
09:50 vyhlášení výsledků 60m dívky a chlapci
10:00 600 m Žky výška Žci
10:30 vyhlášení výsledků dálka chlapci, koule dívky a 600m dívky
11:00 800 m Žci dálka Žky koule 4kg Žci
11:30 výška Žky
12:00 4x200 m Žky 4x200 m Žci
12:45 vyhlášení výsledků 800m chlapci, výška chlapci, výška dívky, dálka dívky,koule chlapci, štafety 4x20
13:00 Slavnostní vyhlášení soutěže družstev

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v prostorách haly.

Další informace

Každá škola má možnost v den závodu mít s sebou v hale další dvě třídy jako fanoušky.

Škola ručí za zdravotní stav závodníků, zodpovídá za bezpečnost a chování svých žáků během akce.

Ceny : medaile, diplomy, poháry