Štafetový pohár - okresní kolo Praha 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ŠAK Novoborská

Datum

16.4.2019

Místo

Praha (Novoborská 371 (vstup z ulice Lovosická))

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Jiří Kryštof ml. 605 255 297 kolombo1@email.cz
Technický ředitel Jan Šedivý 720 688 898 sedivakjan@gmail.com

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína                      Kategorie               Startují
8 x 100 m                       1. - 3. třída              smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
                                       4. - 5. třída              smíšená - 4 žákyně, 4 žáci

8 x 200 m A                    1. - 3. , 4. - 5. třída  2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B                    1. - 3. , 4. - 5. třída  2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída


hod medicinbalem          1. - 3. třída               žákyně
                                       1. - 3. třída               žáci
                                       4. - 5. třída               žákyně
                                       4. - 5. třída               žáci
skok z místa                   1. - 3. třída               žákyně
                                       1. - 3. třída               žáci

                                       4. - 5. třída               žákyně
                                       4. - 5. třída               žáci

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Pravidla:
Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Závodníci se po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy.
Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.). Závodníci mladší věkové kategorie
mohou předávat „štafetové kroužky“. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet na okresním kole
bude měřen ručně. Na krajském a celorepublikovém finále pouze elektronicky.


Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve výjimečném případě (malý
počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě
startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky
4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v areálu od 8:00 hodin. Začátek bude v 8:30.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 12.3.2019 do 13.4.2019 (23:59).

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:00 v závodní kanceláři v areálu. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Další informace

Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz.

propozice_paticka_SP