Krajský přebor Libereckého kraje v přespolním běhu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

23.3.2019

Místo

Mladá Boleslav - park Štěpánka (Štěpánka 28/3, Mladá Boleslav - LTC lesopark Štěpánka)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Libor Dinga atletikamb@volny.cz
Ředitel závodu Vladimír Koudelka bonas@bonas-mb.cz
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek
Výsledky zpracoval Ladislav Töpfer

Startují

ročníky 1958 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1958 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži PBěh vytrvalci, PBěh mílaři
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Přesná délka tratí:

9:30 – předžáci (2012 a mladší) – 400 m
9:40 – předžákyně (2012 a mladší) – 400 m
9:50 – předžáci (2010 a 2011) – 400 m
10:00 – předžákyně (2010 a 2011) – 400 m
10:10 – předžáci (2008 a 2009) – 400 m
10:20 – předžákyně (2008 a 2009) – 400 m
10:40 – mladší žáci – 1 km
10:50 – mladší žákyně – 1 km
11:00 – starší žáci – 2 km
11:15 – starší žákyně – 2 km
11:30 – dorostenci – 3 km
11:50 – junioři, muži mílaři - 3 km – Memoriál Luboše Kysely
12:15 – dorostenky, juniorky, ženy – 3 km
12:40 – muži vytrvalci – 6 km – Memoriál Bohumila Zítky

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, účastníci KP musí mít platnou lékařskou prohlídku, odpovídá vysílajicí složka.

Nenechávejte cenné věci bez dozoru!

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 23. 3. 2019 na tenisových kurtech od 8:30 hodin

Startovné

Startovné 60 Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 12.3.2019 do čtvrkta 21.3.2019 do 20:00

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování mimo závodní trasy v parku Štěpánka

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné na startu závodu.
 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu tenisových kurtů v omezeném množství.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v pavilonu u startu/cíle závodu.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v pavilonu u startu/cíle závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz. Průběžně budou vyhlašováni vítězové jednotlivých kategorií.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v pavilonu u staru(cíle závodu., a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v průběhu závodů v pavilonu na staru/cíli závodu.

Časový pořad

sobota, 23.3.2019

Čas Disciplíny
09:30 Přespolní běh EleH Běh 1
09:40 Přespolní běh EleZ Běh 1
09:50 Přespolní běh EleH Běh 2
10:00 Přespolní běh EleZ Běh 2
10:10 Přespolní běh EleH Běh 3
10:20 Přespolní běh EleZ Běh 3
10:40 Přespolní běh Žcm Běh
10:50 Přespolní běh Žkm Běh
11:00 Přespolní běh Žci Běh
11:15 Přespolní běh Žky Běh
11:30 Přespolní běh Dci Běh
11:50 Přespolní běh Jři Běh PBěh mílaři M Běh
12:15 Přespolní běh Dky Běh Přespolní běh Jky Běh Přespolní běh Ž Běh
12:40 PBěh vytrvalci M Běh

Stravování

V pavilonu u startu/cíle závodu k dispozici drobné občerstvení.

Další informace

Přihlášky závodníků mimo krajský přebor od 8:30 na tenisových kurtech - startovné pro tyto závodníky 60 Kč.

stepanka_mapa