Štafetový pohár - okresní kolo Ústí nad Labem

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje USK PROVOD z.s.

Datum

24.4.2019

Místo

Ústí nad Labem (Masarykova 228, Ústí nad Labem)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Alexej Lesnik +420777709837 alesnik@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Slavomír Durila

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu.  Závodníci se po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.). Závodníci mladší věkové kategorie mohou předávat „štafetové kroužky“. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet na okresním kole bude měřen  ručně. Na krajském a celorepublikovém finále pouze elektronicky.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8x200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy

V doplňkových disciplínách startují maximálně 3 zástupce každého družstva v každé kategorie.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 hodin v budově atletických šaten .

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska od 1.4.2019 do 23.4.2019 do 12:00

Jedna škola může přihlásit na okresní kolo maximálně 2 družstva, která je nutno jednoznačně označit ( např. ZŠ a MŠ Dolní A, ZŠ a MŠ Dolní B )

V písemné podobě je nutné přihlášku / soupisku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci.

Startovní listiny

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Časový pořad

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
09:00 Slavnostní zahájení
09:15 8 x 100 m 1-3 zci Běh
09:30 8 x 100 m 1-3 zky Běh
09:45 8 x 100 m 4-5 zci Běh
10:00 8 x 100 m 4-5 zky Běh
10:15 dálka 4-5 zci Finále dálka odr. 1-3 zci Finále medicinbal 1-3 zci Finále
10:30 dálka 4-5 zky Finále dálka odr. 1-3 zky Finále medicinbal 4-5 zci Finále
10:45 medicinbal 1-3 zky Finále medicinbal 4-5 zky Finále
11:00 8x200 mA 4-5 zci Běh
11:30 8x200 mB 4-5 zci Běh
12:00 Vyhlášení výsledků

Další informace

Časový pořad:

Časový pořad je pouze orientační a může se měnit podle počtu startujících atd. 

Hodnocení:

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U štafety 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Odměny:

První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy, medaile a poháry. Každý závodník navíc malý dárek. V doplňkových disciplínách obdrží vítěz kategorie medaili a diplom.

propozice_paticka_SP