Štafetový pohár - okresní kolo Louny

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Mgr. Irena Vávrová, ZŠ Prokopa Holého Louny

Datum

25.4.2019

Místo

Louny, (28.října 2173, 44001 Louny)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Irena Vávrová 739674137 vavrova@zslounyholeho.cz

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na 3.ZŠ Louny v  jídelně ZŠ od 8:30 hodin .

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to  do 23.04.2019.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:30 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na celé ploše stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu .

Šatny

Šatny/ prostor k převléknutí je k dispozici v jídelně ZŠ .

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u vchodu na hřiště.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic  určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli . Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli , a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna.

Časový pořad

čtvrtek, 25.4.2019

Čas Disciplíny
09:05 8 x 100 m 1-3 zci
09:25 8 x 100 m 4-5 zci
09:50 8x200 mA 1-3 zci
10:30 8x200 mB 1-3 zci
10:55 dálka 1-3 zci dálka odr. 4-5 zci
11:10 medicinbal 4-5 zci medicinbal 1-3 zci
12:00 vyhlášení , ukončení akce

Další informace

Podrobné informace na www.stafetovypohar.cz. Doplňkové disciplíny - hodnoceno 1.místo medailí.

Časový plán je orientační, závislý od počtu přihlášených štafet. 

propozice_paticka_SP