MORENDA MÍTINK 2019

logo M

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

27.04.2019

Místo

Brno (stadion Moravské Slavie, Vojtova 1020/12c)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch jiriproch0@gmail.com
Ředitel závodu Ing. Jiří Topinka
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Ladislav Zouhar
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Tomáš Freiberger, Ph. D.
Režie Petr Oupor
Hospodář Ing. Jiří Topinka
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík marcikp@seznam.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009

 

VYSVĚTLIVKY

Starší žáci v časovém pořadu ..................................................... Žci

Mladší žáci v časovém pořadu .................................................... Žcm

Starší žákyně v časovém pořadu ................................................ Žky

Mladší žákyně v časovém pořadu ............................................... Žkm

Minipřípravka (mladší přípravka) hoši v časovém pořadu ........... EleHm

Starší přípravka hoši .................................................................... EleH

Minipřípravka (mladší přípravka) dívky v časovém pořadu .......... EleZm

Starší přípravka dívky ................................................................... EleZ

 

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, koule 2kg
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, plný míč 1kg
Žáci 60 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu

Základní výšky a zvyšování ve skoku vysokém určí hlavní rozhodčí podle výkonnosti přihlášených. Nejnižší možná základní výška je 100 cm.

Závodník/ice může startovat nejvýše ve třech disciplínách.

Nebude povolen start mimo uvedené kategorie a ročníky narození.

Dálka se bude skákat na dvou sektorech (1, 2). Jednotlivé kategorie u přípravek budou podle počtu přihlášených ještě rozděleny na skupinu A a skupinu B. V časovém pořadu je u dálky označení např. 1A, 2B, číslice tedy znamená sektor a písmeno skupinu. Mladší a starší přípravka bude měřena z místa odrazu, mladší a starší žactvo z odrazového prkna. U žákovských kategorií bude použit certifikovaný větroměr.

V bězích na 60 metrů nebudou finále.

Přípravky budou mít v dálce, ve vrhu koulí a v hodu plným míčem tři pokusy pro všechny. Žactvo bude mít v dálce a ve vrhu koulí tři pokusy pro všechny a osm nejlepších z každé kategorie postoupí do finále, kde absolvují další tři pokusy.

 

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu od 8 hodin do 17 hodin. Uzávěrka prezentace bude nejpozději 15 minut před začátkem dané disciplíny. Od 8 do 10 hodin bude umožněna prezentace pouze závodníkům/icím v kategoriích přípravek, mladší a starší žactvo se bude moci odprezentovat od 10 hodin.

Závodníci/ice, kteří se před discíplínou řádně neprezentovali při vstupu na stadion a nevyzvedli si startovní číslo budou před začátkem disciplíny vymazáni ze seznamu přihlášených a nebude jim umožněn start!

 

Startovné

130 Kč (5 €) za závodníka/ici. Platba bude v den závodu při prezentaci.

Každý závodník/nice při prezentaci obdrží drobné občerstvení a nevratné startovní číslo.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.4. do středy 24.4. do 20 hodin. Platí pro registrované i neregistrované.

Na jiný způsob přihlašování nebude brán zřetel. Přihlášky v místě konání závodu nebudou umožněny.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v den závodu při prezentaci v závodní kanceláři při vstupu na stadion. Každý závodník/nice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Bez startovního čísla na dresu nebude závodníkovi/ici umožněn start.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na protilehlé rovince a v dalších vhodných částech stadionu, případně mimo atletického stadionu. Rozcvičování není možné v prostoru cílové rovinky a na fotbalovém hřišti.

Při pohybu ve vniřní části stadionu dbejte vždy pokynů rozhodčích a ostatních pořadatelů.

Startovní listiny

Nasazení závodníků/ic do jednotlivých běhů, včetně určení drah a stanovení pořadí na startu, dále pořadí a určení skupin v dálce, v soutěžích v poli, určuje hlavní rozhodčí. Startovky jednotlivých skupin ve skoku dalekém přípravek budou zveřejněny ráno před začátkem mítinku.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách pořadatele AC Moravská Slavia Brno www.mslavia.cz.

První tři závodníci/ice v každé kategorii a disciplíně obdrží originální diplomy, medaile a věcné ceny.

13:20      1. vyhlašovací blok

18:15      2. vyhlašovací blok

Zvláštní cenou bude odměněno překonání rekordu mítinku.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže (disciplíny) na informační tabuli, a to ústně hlavnímu rozhodčímu.

Časový pořad

sobota, 27.4.2019

Čas Disciplíny
09:00 60 m EleZ dálka EleHm 2A dálka EleZm 1A
09:15 plný míč 1kg EleZm plný míč 1kg EleHm
09:45 60 m EleH
09:50 koule 2kg EleH koule 2kg EleZ
10:00 dálka EleZm 1B dálka EleHm 2B
10:30 60 m EleHm
11:00 dálka EleZ 1A dálka EleH 2A
11:25 60 m EleZm
12:00 dálka EleZ 1B dálka EleH 2B
12:20 600 m EleHm
12:35 600 m EleZm
12:50 600 m EleH
13:15 600 m EleZ
13:20 Vyhlášení vítězů - 1. blok
14:00 60 m př. Žkm
14:10 60 m př. Žcm
14:20 dálka Žkm 1
14:25 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
14:30 100 m př. Žky
14:35 dálka Žky 2
14:40 100 m př. Žci
14:50 60 m Žcm
14:55 výška Žci výška Žcm
15:10 60 m Žci
15:15 dálka Žcm 1
15:30 60 m Žkm
15:35 výška Žky výška Žkm
15:50 60 m Žky
15:55 koule 3kg Žky koule 4kg Žci
16:05 dálka Žci 2
16:10 800 m Žcm
16:20 800 m Žkm
16:30 800 m Žky
16:40 1500 m Žci
16:55 300 m Žci
17:10 300 m Žkm
17:35 300 m Žcm
17:55 300 m Žky
18:15 Vyhlášení vítězů - 2. blok

Stravování

Bude zajištěno stánkem na hlavní tribuně a restaurací Na Kuželně.

Parkování

V okolí stadionu probíhá rozsáhlá výstavba. Možnost parkování je významně omezena. Pokud přijedete ke stadionu autem, plánujte i dostatečný čas na zaparkování svého vozidla.

Další informace

Tribuny jsou určeny pro diváky. Závodní dráha a sektory jsou pro závodníky a závodnice. Důrazně žádáme diváky a další doprovod, aby umožnili svým chování regulérní závody, práci rozhodčích a dalších pořadatelů, ale také měřící techniky. Vždy se prosím řiďte pokyny pořadatelů. Nepodlézejte a nepřelézejte vyhraněné prostory.

logo-MJB-navrh6b