Hradecké memoriály

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický oddíl, Tělocvičná jednota Sokol Hradec Králové

Datum

3.9.2019

Místo

Hradec Králové (Eliščino nábřeží 777)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Bc. Prokopová Daňule
Technický delegát Ing. Vilímek Pavel
Ředitel závodu Ing. Milan BRZEK 607772590 oddil@atletikahk.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Vilímek
Hlasatel Mgr. Perun Vítězslav
Lékař Haňavcová Iveta
Režie Kotěnočkin Vjačeslav
Vedoucí ceremonielu Ing. Rytíř Pavel
Hospodář Doležalová Kamila
Časomíru zajišťuje fa Ronovský
Výsledky zpracoval MDDr. Korbová Helena, Valešová Pavla

Startují

ročníky 1919 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

V rámci mítinku startují veteráni ve vloženém startu v 15:30 v hodu diskem 0,75 a 1,00 kg spolu s oddílovou mládeží. V soutěži ve vrhu koulí žen bude omezeně povolen start 3 kg náčiním mimo soutěž. V hodu kladivem se v případě slabé účasti doplní pole ženskými složkami oddílu.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky koule 3kg, kladivo 3kg
Junioři disk 1,75kg
Muži 60 m, 100 m, 200 m, koule 7,26kg, disk 1kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, sprint. tr
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, sprint. tr
Žáci disk 1kg
Žákyně koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den soutěže od 13:00 hodin v hlasatelně stadionu

Startovné

Přihlášení závodníci platí při prezentaci v kanceláři startovné 200 Kč za disciplínu, sprinterský trojboj 300 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS do 12:00 dne 29. srpna 2019!!

Hod diskem veteránů, Hod diskem M, vrh koulí M, hod diskem Ž, sprinterský trojboj M, sprinterský trojboj Ž (obě kategorie 60-100-200 m), 3000 m překážek M, 3000 m překážek Ž.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Pořadatel si vyhrazuje právo steeplechase uskutečnit s podmínkou minimálně pěti předem přihlášených startujících v termínu do 29. srpna 2019. Aplikace této výhrady bude případně pořadatelem uveřejněna prostřednictvím webu ČAS v sekci ČAS INFORMUJE

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Soutěžící musí mít v průběhu soutěže startovní čísla připevněna, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, rozcvičovat se lze v přilhehlých Šimkových sadech nebo tělocvičně pořadatele.

Kontrola náčiní

Soutěžící používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu pořadatele pro závodníky po celou dobu soutěže (bližší informace v recepci pořadatele).

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru hlasatelny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky  jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru hlasatelny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru hlasatelny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni.

Časový pořad

úterý, 3.9.2019

Čas Disciplíny
14:30 kladivo 3kg Dky kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M Finále
15:30 disk 1kg - Veteráni a mládež oddílu disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále disk 1kg M Finále disk 1,5kg Dci
16:30 koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
16:40 60 m M Běh sprint. tr M Běh
16:55 60 m Ž Běh sprint. tr Ž Běh
17:10 1. vyhlašovací blok
17:15 koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž koule 5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M Finále
17:20 100 m M Běh
17:35 100 m Ž Běh
17:50 200 m M Běh
18:05 200 m Ž Běh
18:20 2. vyhlašovací blok
18:50 MISTROVSTVÍ EVROPY v hodu holínkou vel. 42

Stravování

V areálu pořadatele je restaurace i bufet v blízkosti recepce.

Parkování

VIP parkování zajištěno v areálu stadionu. Parkování pro veřejnost a závodníky zajištěno v okolí stadionu za běžný parkovací poplatek, obvykle v prostoru kolem stadionu je poplatek 10 Kč/hod.

Další informace

Odměny závodníkům

V memoriálových disciplínách jsou vypsány odměny, k výplatě bonusu je nutné splnit výkonnostní limity. Hod diskem mužů má bonusovou linii 56,58 m, oddílový rekord Jaroslava Vidrny. Hod diskem žen 45,75 m, což je osobní rekord Livie Lajbnerové a Vrh koulí mužů je 20,69 m, současný rekord stadionu.

DISCIPLÍNA

UMÍSTĚNÍ

BONUSY za výkon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HOD DISKEM MUŽŮ

1500

1000

500

400

300

200

56,58 m/1000 Kč

HOD DISKEM ŽEN

1500

1000

500

400

300

200

45,75 m/1000 Kč

SPRINTERSKÝ TROJBOJ MUŽI

1500

1000

500

400

300

200

bez bonusu

SPRINTERSKÝ TROJBOJ ŽENY

1500

1000

500

400

300

200

bez bonusu

3000 M PŘEKÁŽEK MUŽI

1500

1000

500

400

300 200

bez bonusu

3000 M PŘEKÁŽEK ŽENY

1500

1000

500

400

300 200

bez bonusu

VRH KOULÍ MUŽŮ

1500

1000

500

400

300

200

20,69 m/1000 Kč