Velká cena města Přerova v běhu mužů na 1500m

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Sportovní klub Přerov 1908 z.s.

Datum

1.5.2019

Místo

Přerov (Alšova ulice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing.Miloš Přidal 732339751 pridalmilos@seznam.cz
Ředitel závodu Ing.Václav Klvaňa 606721550 klvana@szdc.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Jaromír Hořínek
Technický ředitel Ing.Miloš Přidal 732339751 pridalmilos@seznam.cz
Lékař Zdravotnická služba ČČK Přerov
Časomíru zajišťuje AK Olomouc, David Uhlíř 737572927 daviduhl@post.cz
Výsledky zpracoval David Uhlíř 737572927 daviuhl@post.cz

Startují

ročníky 1929 - 2006

Soutěže

Muži 1500 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v buňce nad cílem od 9:00 hodin.

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16.4.2019 do 30.4.2019 do 20:00 hodin.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšeny na informační tabuli.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 1.5.2019

Čas Disciplíny
10:30 1500 m M

Další informace

První tři závodníci obdrží poháry a diplomy. Pro vítěze za čas lepší než 3:55,00 min. - odměna 1000,-Kč. Za překonání rekordu závodu, který je 3:47,9 min., zvláští odměna 5000,-Kč.