I. kolo MPD mladšího žactva, skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Jeseniova

Datum

27.3.2019

Místo

Praha - Vítkov (okolí Památníku na Vítkově)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Gála
Hlavní rozhodčí Tomáš Hrabě
Řídící soutěže družstev Jaroslava Weberová 607 853 603 sport@zsjeseniova.cz

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

V MPD startují společná družstva žáků a žákyň, která mají maximálně 24 členů. Z tohoto počtu může být maximálně 12 žáků.O pořadí družstev v přespolním běhu rozhodne umístění na 1. až 48. místě v každé kategorii. Pomocné body se udělí v každé kategorii za umístění na prvním místě (48 bodů) až čtyřicátém osmém místě (1 bod). Za každé družstvo boduje maximálně šest nejlepších závodníků/závodnic. Na základě takto přidělených pomocných bodů, vznikne pořadí družstev a jsou přiděleny hlavní body.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v mobilním stanu u Pamítníku Vítkov od 15,00 hod.

Konec prezentace ml. žactva 15,45 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.3. do 25.3. do 22:00 hod.

Časový pořad

středa, 27.3.2019

Čas Disciplíny
16:15 Přespolní běh Žkm
16:30 Přespolní běh Žcm
závody hlavička