Youth Athletics - Sokol Grand Prix

logotyp hlavička

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

8.5.2019

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Hlasatel Mgr. Jiří Tuček
Lékař ČČK

Startují

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Start vyšších věkových kategorií je povolen mimo soutěž.

Start mladšího žactva není povolen.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 110 m př., výška, dálka, koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.

V bězích na 60 m a 100 m postupuje do finále prvních 6 závodníků. Klíč pro postup do finále bude určen dle přihlášek.

Všechny ostatní běhy jsou finálové. Konečné pořadí bude stanoveno podle dosažených časů.

Základní výšky: starší žáci 130 cm, dorostenci 145 cm, starší žákyně 120 cm, dorostenky 135 cm.

V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.

Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.

Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže.

Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Vstup trenérů a dalších osob na plochu stadionu je přísně zakázán.

K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodníci (resp. vedoucí výprav) se prezentují v závodní kanceláři v den konání závodu od 08,30 do 09,30 hodin.

Závodní kancelář bude otevřena po celou dobu konání závodů.

Závodníci (resp. vedoucí výprav), kteří přijedou až na pozdější závod, se prezentují ihned po příjezdu minimálně však 60 minut před zahájením soutěže.

Startovné

100,- Kč za jeden start v jedné disciplíně. Startovné se platí na místě v den konání závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.4.2019 do 5.5.2019 do 23:59 h.

V přihláškách uvádějte výkony. Bez uvedení výkonů budou závodníci nasazeni do posledních rozběhů.

Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu antonio.moravek@seznam.cz  ve stejném termínu.

V den závodu lze pouze škrtat. Nelze dohlašovat jiné závodníky a to ani způsobem „místo Franty jde Honza“! Jakékoliv změny se řeší pouze do 09,30 hod.

Starty mimo soutěž jsou povoleny.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 08:30 hodin v závodní kanceláři. 

Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.

 

Rozcvičování

K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.

Zdravotní služba

Bude umístěna v bílém stanu v blízkosti cíle.

Časový pořad

středa, 8.5.2019

Čas Disciplíny
10:15 100 m př. Žci Běh výška Dci dálka Žky koule 3kg Dky koule 3kg Žky
10:25 100 m př. Dky Běh
10:35 100 m př. Žky Běh
10:50 110 m př. Dci Běh
11:00 60 m Žci Rozběh
11:10 výška Dky koule 4kg Žci koule 5kg Dci
11:30 60 m Žky Rozběh dálka Žci
12:05 100 m Dci Rozběh
12:15 oštěp 500g Dky
12:20 100 m Dky Rozběh výška Žci
12:40 800 m Žky Běh 800 m Dky Běh
12:45 dálka Dky
12:55 800 m Žci Běh 800 m Dci Běh
13:00 oštěp 500g Žky
13:10 výška Žky
13:20 60 m Žci Finále
13:25 60 m Žky Finále
13:35 100 m Dci Finále
13:40 100 m Dky Finále
13:45 dálka Dci
13:55 300 m Žky Běh
14:00 oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
14:20 300 m Žci Běh
14:40 200 m Dky Běh
14:50 200 m Dci Běh

Další informace

Časový pořad může být změněn dle počtu přihlášených závodníků. V případě změny časového pořadu budou tyto změny uvedeny na tomto místě k 6.5.2019.

ZMĚNY ČASOVÉHO POŘADU:

12:15 oštěp Dky

13:00 oštěp Žky

14:00 oštěp Dci+Žci

V každé disciplíně budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, kteří obdrží medaile a věcné ceny.

Vyhlašování bude prováděno v blocích dle dokončených disciplín. Vyhlašovaní atleti se shromáždí před ceremoniálem ve svolavatelně, odkud budou zavedeni k ceremoniálu.

ska_ws-oříznuté