2.kolo KP družstev Středočeského kraje mládeže

ska.png

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

25.5.2019

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Květoslav Pařík
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Řídící soutěže družstev Jitka Šafránková a Antonín Morávek

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

VÁŽENÍ A MĚŘENÍ VRHAČSKÉHO NÁČINÍ POUZE V DOBĚ 9:30 - 10:30 hodin ve skladu u hlavní budovy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Soutěžící mimo středočeský přebor platí 100,-Kč za 1 start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2019 do 23.5.2019 do 24:00 h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, omezeně je možné použít starý 300 m ovál. Zde ale pouze ve vymezeném prostoru, neboť zde budou probíhat vrahčské soutěže (kladivo, disk). Dále je možné k rozcvičení použít přilehlý lesopark Borky.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna pracovníky ČČK, kteří budou umístěni v bílém stanu v prostoru cíle.

Časový pořad

sobota, 25.5.2019

Čas Disciplíny
10:30 100 m Dci Rozběh tyč Jři tyč Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
10:40 100 m Jři Rozběh
10:50 100 m Dky Rozběh
11:00 100 m Jky Rozběh dálka Jky dálka Dky
11:15 800 m Dci 800 m Jři
11:25 800 m Dky 800 m Jky
11:35 110 m př. Jři
11:40 110 m př. Dci
11:45 koule 5kg Dci koule 6kg Jři kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky
11:50 100 m př. Jky
11:55 100 m př. Dky
12:00 tyč Jky tyč Dky dálka Dci dálka Jři
12:05 100 m Dci Finále
12:10 100 m Jři Finále
12:15 100 m Dky Finále
12:20 100 m Jky Finále
12:30 400 m Dci
12:35 400 m Jři
12:40 400 m Dky
12:45 400 m Jky
13:00 1500 m Dci 1500 m Jři disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
13:10 1500 m Dky 1500 m Jky
13:25 400 m př. Jři
13:30 výška Jři výška Dci trojskok Dky trojskok Jky
13:35 400 m př. Jky
13:45 300 m př. Dci
13:55 300 m př. Dky
14:05 200 m Dci
14:15 200 m Jři disk 1kg Dky disk 1kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
14:30 200 m Dky výška Jky výška Dky trojskok Dci trojskok Jři
14:40 200 m Jky
14:55 4x100 m Dci 4x100 m Jři
15:05 4x100 m Dky 4x100 m Jky
15:15 3000 m Dci 3000 m Jři
15:30 3000 m Dky 3000 m Jky